5.3 Un Copil pentru noi (Isaia 9:6,7) – st5 Domn al păcii

Views


Gabriel Radu 5.3 Un Copil pentru noi (Isaia 9:6,7) (st5 Domn al păcii)

4. De ce este atât de special Copilul despre care se vorbeşte în următoarele versete, a treia naştere specială menţionată în cartea lui Isaia? Isaia 9:6,7

În Orientul Antic Apropiat, împăraţii şi zeităţile aveau mai multe nume pentru a arăta măreţia lor. Acest Eliberator are numeroase nume sau epitete care Îl descriu în diferite moduri. El este „Minunat”, la fel ca Îngerul Domnului care, după ce i-a spus tatălui lui Samson că numele Său este „Minunat”, S-a înălţat la cer în flacăra jertfei (Judecătorii 13:18,20). Prin aceasta, s-a prefigurat dăruirea Sa care urma să aibă loc peste mai bine de o mie de ani. Isaia spune că El este de natură divină („Dumnezeu tare”) şi Creator veşnic („Părintele veşniciilor”; vezi Luca 3:38: „… Adam, fiul lui Dumnezeu”). El este un Împărat din dinastia lui David şi împărăţia Lui de pace va dăinui veşnic.

5. Ţinând cont de aceste atribute, cine putea să fie acest Copil? Luca 2:8-14

Unii au încercat să-L identifice cu regele Ezechia, dar descrierea întrece cu mult orice fiinţă omenească. Doar o singură persoană se potriveşte: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul (Ioan 1:1-3,14; Coloseni 1:5-17; 2:9; Evrei 1:2), care S-a născut pentru noi, ca să ne salveze şi să ne dea pacea. El a primit toată autoritatea în cer şi pe pământ şi este cu noi în orice clipă (Matei 28:18-20). Deşi Şi-a păstrat natura divină, El a devenit şi om, de aceea ne înţelege slăbiciunile (Evrei 4:15). „Căci un Copil ni S-a născut” … pentru totdeauna!

„Satana Îl acuzase pe Dumnezeu că le ceruse îngerilor renunţare la sine, în timp ce El Însuşi nu ştia ce înseamnă aceasta şi nu voia să facă niciun sacrificiu pentru alţii. Aceasta a fost acuzaţia pe care Satana a adus-o împotriva lui Dumnezeu în ceruri şi, după ce a fost alungat din cer, cel rău L-a acuzat fără încetare pe Domnul că pretindea o slujire pe care El Însuşi nu voia să o îndeplinească. Hristos a venit în lumea noastră pentru a înfrunta aceste acuzaţii false şi pentru a-L descoperi pe Tatăl.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 1, pp. 406-407

Ce ne spune acest citat despre caracterul lui Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.3 Un Copil pentru noi (Isaia 9:6,7) – st5 Domn al păcii

Despre autor
-