Views

Maria Badea & Marian Tenu; ”5.3 Umplerea cu Duh Sfânt (st5 Botezul şi umplerea cu Duh Sfânt)”

2.Ce înseamnă să fii plin de Duh Sfânt? Cum are loc în viaţa noastră umplerea cu Duhul Sfânt?

(Efeseni 5:18):Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.

(Faptele 13:52):în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt.

(Romani 8:9):Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui

Din momentul în care primim botezul şi suntem ai lui Hristos, trebuie să trăim prin puterea Duhului Sfânt. Iar ca să trăim astfel, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. în Noul Testament există numeroase pasaje în care este amintită umplerea cu Duh Sfânt (Luca 1:41,67; Faptele 2:4; 4:8,31; 9:17; 13:9).

Apostolul Pavel utilizează cuvântul „plin” cu sensul de dedicare totală a cuiva faţă de Dumnezeu şi de deschidere faţă de influenţa călăuzitoare a Duhului Sfânt, astfel ca lucrarea Domnului să se poată împlini în viaţa sa. Când cineva se află sub influenţa alcoolului, umblarea, vorbirea şi gândurile îi sunt tulburate. Când cineva este plin cu Duh Sfânt, fiecare aspect al vieţii lui este supus influenţei transformatoare a Duhului şi, ca urmare, umblarea, vorbirea şi gândurile sale îl vor reflecta pe Isus. Deşi Duhul este primit prin auzirea credinţei (Galateni 3:2) şi prin credinţă (vers. 14) cu ocazia botezului (Tit 3:5,6), umplerea cu El trebuie urmărită zilnic. Noi nu putem trăi doar cu o singură experienţă extraordinară pe care am avut-o anul trecut, luna trecută sau ieri.

Avem nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt în fiecare zi, fiindcă fiecare zi vine cu provocările ei. în Faptele 13:52, expresia din limba greacă „erau plini” de Duhul Sfânt este la timpul imperfect, care exprimă o acţiune continuă, textual: „erau plini, umpluţi continuu”. Umplerea cu Duh Sfânt nu are loc o singură dată în viaţă, ci ar trebui să se repete zilnic, pentru ca fiecare aspect al vieţii noastre să fie îmbibat cu prezenţa Sa şi noi să trăim aşa cum ar trebui. A fi plini cu Duh Sfânt nu înseamnă a avea mai mult din El, ci a ne lăsa stăpâniţi mai mult de El. Duhul Sfânt poate lucra prin noi spre slava lui Dumnezeu numai atunci când îi predăm Lui tot ce avem şi suntem în fiecare zi din viaţă.

„Mi-aş dori să vă imprim în minte faptul că aceia în inima cărora Isus rămâne prin credinţă au primit efectiv Duhul Sfânt. Oricine îl primeşte pe Isus ca Mântuitor al său personal primeşte tot atât de sigur şi Duhul Sfânt ca Sfetnic, Sfinţitor, Călăuză şi Martor.” – Ellen G. White, Manuscript Re- leases, voi. 14, p. 71

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/botezul-si-umplerea-cu-duh-sfant/

5.3 Umplerea cu Duh Sfânt (st5 Botezul şi umplerea cu Duh Sfânt )

Despre autor
-