5.2 Tăierea împrejur a inimii – st5 Străinul care va fi în cetăţile tale

Views


Gabriel Radu 5.2 Tăierea împrejur a inimii (st5 Străinul care va fi în cetăţile tale)

Deuteronomul 10, o continuare a capitolului 9, este, în esenţă, o reafirmare, din partea lui Dumnezeu, a legământului pe care îl făcuse cu Israel. De fapt, aproape toată cartea este un fel de reînnoire a legământului. Cu alte cuvinte, chiar şi după îngrozitorul păcat de la Horeb, când nici nu plecase Moise bine, că ei au şi căzut în idolatrie, Domnul tot nu i-a abandonat.

1. Ce se întâmplă în pasajul de mai jos, de unde înţelegem că Dumnezeu Şi-a iertat poporul şi a reafirmat făgăduinţa legământului pe care o făcuse părinţilor lor? Deuteronomul 10:1-11

Moise a sfărâmat tablele cu Cele Zece Porunci (Deuteronomul 9:17) – un semn al legământului rupt (Deuteronomul 32:19). „Pentru a-şi arăta scârba faţă de crima lor, a aruncat tablele de piatră, care s-au sfărâmat în faţa întregului popor, arătând în felul acesta că, după cum ei au rupt legământul lor cu Dumnezeu, tot astfel Dumnezeu a rupt legământul Său cu ei.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 320

Astfel, faptul că Dumnezeu i-a spus lui Moise să facă nişte table noi, „ca cele dintâi”, şi să scrie pe ele cuvintele care erau pe primele arată că Dumnezeu Îşi iertase poporul şi nu avea să-l părăsească nici măcar atunci.

2. Ce le spune Dumnezeu israeliţilor? Care este semnificaţia imaginilor pe care Domnul le foloseşte aici? Deuteronomul 10:14-16

Aici este un amestec de imagini: prepuţul, inima, gâtul. Cu toate acestea, ideea este clară. Circumcizia a fost un semn al legământului, dar numai un semn exterior. Dumnezeu dorea inima lor, adică mintea lor, sentimentele lor, dragostea lor. Imaginea gâtului (grumazului) înţepenit arăta pur şi simplu cât de încăpăţânaţi erau în refuzul lor de a se supune Domnului. În esenţă, aici şi în altă parte, Domnul le-a spus să înceteze cu loialitatea împărţită şi să-I slujească doar Lui, cu toată inima şi cu tot sufletul lor.

Gândeşte-te la toate ocaziile în care Domnul ţi-a iertat păcatele. Ce ar trebui să îţi spună acest lucru despre harul Său?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.2 Tăierea împrejur a inimii – st5 Străinul care va fi în cetăţile tale

About The Author
-