5.2 Domnul Isus şi făgăduinţa Duhului Sfânt – st5 Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt

Views


Gabriel Radu 5.2 Domnul Isus şi făgăduinţa Duhului Sfânt (st5 Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt)

Când ucenicii au fost îngrijoraţi că El va pleca de la ei şi Se va întoarce la cer, Domnul le-a dat făgăduinţa Duhului Sfânt. „Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite” (Ioan 16:7). Cuvântul grecesc pentru „Mângâietorul” este parakletos. Se referă la „cineva care merge alături de” cu scopul de a ajuta. Una dintre atribuţiile principale ale Duhului Sfânt este de a merge alături de toţi credincioşii pentru a le da putere şi a-i călăuzi în misiunea lor. Când dăm mărturie pentru Hristos, nu suntem singuri. Duhul Sfânt ne este alături pentru a ne îndruma spre căutătorii cu inimă sinceră. El le pregăteşte inima încă înainte să-i întâlnim. El ne îndrumă în alegerea cuvintelor, convinge mintea căutătorilor şi îi întăreşte pentru a răspunde la îndemnurile Sale.

1. Ce ne spun următoarele versete despre lucrarea Duhului Sfânt? Ioan 15:26,27; 16:8

Duhul Sfânt mărturiseşte despre Domnul Isus. Obiectivul Său este de a-i conduce pe cât mai mulţi oameni la Mântuitorul. Misiunea Sa este aceea de a-L proslăvi pe Isus. El îi convinge pe credincioşi de responsabilitatea lor de a da mărturie; El ne deschide ochii ca să vedem posibilităţi în oamenii din jurul nostru şi lucrează la inima lor pentru ca mesajul Evangheliei să fie primit. Evanghelia după Ioan afirmă clar: „El va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul” (Ioan 16:8). Deci El mişcă inima pentru a-l face pe om conştient că s-a înstrăinat de Dumnezeu şi că are nevoie de pocăinţă. De asemenea, El dovedeşte lumea vinovată în ce priveşte „neprihănirea”. Nu doar că ne descoperă păcatul, ci Duhul Sfânt ne şi învaţă cu privire la neprihănire. Ne dezvăluie măreţia neprihănirii Domnului Isus în contrast cu natura noastră întinată. Duhul Sfânt ne arată nu doar cât de răi suntem, ci şi cât de bun, generos, milos şi iubitor este Domnul Isus şi tot El ne modelează după chipul divin.

A da mărturie înseamnă pur şi simplu să cooperăm cu Duhul Sfânt pentru slava Mântuitorului. În puterea Duhului Sfânt şi sub călăuzirea Sa, noi mărturisim despre Isus cel minunat care ne-a transformat viaţa.

În dorinţa de a lucra pentru oameni, să ne amintim mereu că nu noi îi convertim pe oameni, ci doar Duhul Sfânt!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.2 Domnul Isus şi făgăduinţa Duhului Sfânt – st5 Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt

Despre autor
-