Views

Maria Badea & Marian Tenu; ”5.2 Botezul cu Duhul Sfânt (st5 Botezul şi umplerea cu Duh Sfânt)”

(Marcu 1:8): Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.

(Matei 3:11):Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăință; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.

(Luca 3:16): Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.

(loan 1:33): Eu nu-L cunoșteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se și oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.

(Faptele 1:5): Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt.

(Faptele 11:16): Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: „Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt.

1.Ce altceva însoţeşte botezul cu apă?

In Noul Testament există numai şapte pasaje care vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt. Patru dintre ele sunt în legătură cu lucrarea lui loan Botezătorul şi arată spre Cincizecime. Duhul Sfânt a fost dat cu acea ocazie pentru a marca începutul „zilelor din urmă” ale istoriei mântuirii. Spre deosebire de ceilalţi evanghelişti, loan nu vorbeşte despre botezul cu Duhul Sfânt la viitor. Timpul verbului folosit indică o acţiune cu validitate neîntreruptă (loan 1:33). El utilizează acelaşi timp şi în versetul 29, unde vorbeşte despre o altă lucrare importantă a lui Isus: ridicarea păcatelor lumii. Slujirea lui Isus constă în îndepărtarea păcatelor noastre şi în oferirea darului Duhului Sfânt. Această dublă experienţă este relatată în Faptele 2:38 – când au înţeles cine era Hristos şi ce a făcut El pentru ei, ucenicii au primit în acelaşi timp iertarea de păcate şi Duhul Sfânt. Aceasta a fost şi experienţa credincioşilor din casa lui Corneliu (Faptele 10:43,44; 11:16).

Botezul cu apă este cunoscut şi sub numele de „botezul pocăinţei” (19:4). Când ne căim de păcat şi primim botezul în Numele lui Isus, primim şi Duhul Sfânt (2:28-39). în Noul Testament, primirea Duhului Sfânt şi botezul merg împreună şi sunt semnul naşterii din nou. Prin botez, ne identificăm cu Hristos, iar El ne dăruieşte Duhul Sfânt ca să putem avea viaţă prin puterea Sa şi ca să proclamăm vestea bună.

Botezul cu Duhul Sfânt nu este o lucrare secundară a harului, într-un un stadiu ulterior al vieţii, corelată cu darul săvârşirii de minuni. în 1 Corinteni 12:13, Pavel nu se referă la experienţa unică de la Cincizecime, ci, mai degrabă, la experienţa pe care o au toţi credincioşii. El afirmă că noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, şi că toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Pavel pune accent pe unitate. Cuvântul „toţi” este semnificativ. El asociază intrarea credincioşilor în trupul lui Hristos cu botezul cu Duhul Sfânt.


Cum a fost experienţa ta la botezul cu Duhul Sfânt? Ce a însemnat el pentru viaţa ta? Cum ai fi dacă El nu ar lucra la inima ta?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/botezul-si-umplerea-cu-duh-sfant/

5.2 Botezul cu Duhul Sfânt (st5 Botezul şi umplerea cu Duh Sfânt )

Despre autor
-