5.1 Introducere in studiu – st5 Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt

Views


Gabriel Radu 5.1 Introducere in studiu (st5 Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt)

Când Isus le-a poruncit să se ducă în toată lumea şi să propovăduiască Evanghelia (Marcu 16:15), primilor credincioşi trebuie să le fi părut o misiune imposibilă. Cum ar fi putut să facă ei faţă acestei imense provocări? Erau în număr atât de mic, iar resursele lor, atât de limitate… Ei erau, în mare măsură, un grup de credincioşi de rând şi fără educaţie. Însă aveau un Dumnezeu extraordinar care avea să îi împuternicească pentru extraordinara lor misiune.

Şi totuşi, Isus a declarat: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Faptele 1:8). Împuternicirea Duhului Sfânt avea să-i facă în stare să împărtăşească mesajul crucii cu o putere care schimbă viaţa şi lumea. Duhul Sfânt a făcut ca mărturia lor să devină eficientă. În câteva decenii, Evanghelia a avut un impact puternic asupra întregii lumi. În Faptele apostolilor este declarat că aceşti primi creştini „au răscolit lumea” (Faptele 17:6). Apostolul Pavel adaugă că Evanghelia „a fost propovăduită oricărei făpturi de sub ceruri” (Coloseni 1:23). În studiul din această săptămână, ne vom concentra în special asupra rolului pe care Duhul Sfânt îl are în a da putere mărturiei noastre pentru Hristos.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.1 Introducere in studiu – st5 Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt

Despre autor
-