4.7 Un gând de încheiere – st4 Un legământ veşnic

Views


Gabriel Radu 4.7 Un gând de încheiere (st4 Un legământ veşnic)

Curcubeul este un semn al legământului lui Dumnezeu cu Noe. Citeşte Geneza 17:10 ca să descoperi care a fost semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Circumcizia „era menită: (1) să deosebească sămânţa lui Avraam de neamuri (Efeseni 2:11); (2) să perpetueze memoria legământului lui Iehova (Geneza 17:11); (3) să încurajeze cultivarea purităţii morale (Deuteronomul 10:16); (4) să reprezinte neprihănirea prin credinţă (Romani 4:11); (5) să simbolizeze circumcizia inimii (Romani 2:29); (6) să prefigureze ritualul creştin al botezului (Coloseni 2:11,12).” – The SDA Bible Commentary, vol. 1, pp. 322-333.

Curcubeul va rămâne un semn al făgăduinţei lui Dumnezeu până la sfârşitul lumii, dar semnul circumciziei, nu. Conform apostolului Pavel, Avraam a acceptat circumcizia ca pe un semn al neprihănirii pe care o primise prin credinţa în Dumnezeu (Romani 4:11). În vremea Noului Testament, circumcizia şi-a pierdut însemnătatea. În schimb, elementul esenţial este credinţa în Isus Hristos, care duce la o viaţă de ascultare. Citeşte Galateni 5:6; 6:15 şi 1 Corinteni 7:18,19.

Rezumat: Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să intre într-o relaţie specială cu El, o relaţie care avea să descopere lumii planul de mântuire.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Hagai 2-Zaharia 6
1. Completează textul: „Încă puţină vreme şi voi
2. Din ce cauză avea să fie Ierusalimul „o cetate deschisă”?
3. Despre cine s-a spus că „sunt nişte oameni care vor sluji ca semne”?
4. Unde scrie despre „un preot pe scaunul lui de domnie”?

Evanghelizare, Secţiunea 13, subcapitolul „Arta lucrării personale”
5. Ce li se întâmplă adesea intelectualilor cu pregătirea cea mai înaltă?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.7 Un gând de încheiere – st4 Un legământ veşnic

Despre autor
-