4.7 Un gând de încheiere – st4 Cum văd ochii Domnului -viziunea biblică

Views


Gabriel Radu 4.7 Un gând de încheiere (st4 Cum văd ochii Domnului -viziunea biblică)

„Adevăratul scop al educației este acela de a reface în om chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Patriarhi și profeți, p. 595. Având acest gând în minte putem înțelege de ce este esențial pentru educația adventistă să adop­te un punct de vedere creștin solid. La urma urmei, după cum am observat mai înainte, educația în ea însăși nu este neapărat bună. Oamenii pot să fie instruiți, chiar și la un nivel înalt, în idei și atitudini care sunt în contradicție cu principiile care se găsesc în Biblie. Din acest motiv, în calitate de creștini adventiști de ziua a șaptea, sistemul nostru educațional trebuie să se înteme­ieze pe o viziune creștină. Aceasta înseamnă că toate domeniile generale de educație, ca științele, istoria, moralitatea, cultura ș.a.m.d. vor fi predate din această perspectivă, spre deosebire de o viziune care o contrazice sau chiar o ignoră pe cea creștină. De asemenea, așa cum s-a spus mai înainte, dar merită să fie repetat: nu există „perspectivă neutră”; tot ce ține de viață, de realitate este văzut prin filtrele propriei viziuni asupra lumii, fie că aceasta a fost gândită în mod convingător și sistematic, fie că nu. Așadar, este esențial ca viziunea biblică să alcătuiască temelia educației creștine adventiste.

Studiu la rând:
Isaia 50-56

Evanghelizare, Secţiunea 9, subcapitolul „Factorul determinant al succesului adunărilor de evanghelizare„

1. Cine și din ce motiv și-a făcut fața „ca o cremene”?
2. Cine și cui ziceau: „îndoaie-te, ca să trecem peste tine!”?
3. Ce anume promite Domnul că nu se va muta sau clătina?
4. Ce li se promite străinilor care „se vor lipi de Domnul, ca să-l slujească”?
5. Care este motivul pentru care lucrarea Evangheliei are un succes atât de mic?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.7 Un gând de încheiere – st4 Cum văd ochii Domnului -viziunea biblică

Despre autor
-