4.7 Un gând de încheiere – st4 Costul odihnei

Views


Gabriel Radu 4.7 Un gând de încheiere (st4 Costul odihnei)

„Pocăinţa lui David a fost sinceră şi profundă. El n-a căutat să-şi acopere crima. Rugăciunea lui nu era inspirată de dorinţa de a scăpa de pedepsele cu care era ameninţat. […] El a văzut cât de murdar îi era sufletul şi îi era scârbă de păcatul său. El nu se ruga numai pentru a i se ierta păcatul, ci şi pentru a avea o inimă curată. […] În făgăduinţele lui Dumnezeu pentru păcătosul pocăit, el a văzut dovada iertării şi a primirii sale. […] «Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit; Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită» (Psalmii 51:16,17). Cu toate că David căzuse, Domnul l-a ridicat. […] David s-a umilit şi şi-a mărturisit păcatul, în timp ce Saul a dispreţuit mustrarea şi şi-a împietrit inima în nepocăinţă. Această parte din istoria vieţii lui David este […] unul dintre cele mai puternice exemple care ne-au fost date cu privire la luptele şi ispitele oamenilor şi cu privire la adevărata pocăinţă. […] Acela care […] îşi umileşte sufletul prin mărturisire şi pocăinţă, asemenea lui David, poate fi sigur că există nădejde pentru el… Domnul nu va lepăda niciun suflet care se pocăieşte cu adevărat.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pp. 725-726

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ioan 5-11
1. Completează: „… dar spun lucrurile acestea ca să … .”
2. Din ce regiune se spunea că nu s-a ridicat niciun proroc?
3. Cine şi despre ce a spus că nu s-a auzit „de când este lumea”?
4. De ce a plecat Domnul Isus într-o cetate numită Efraim?

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „Metode pentru lucrarea biblică”
5. Ce suntem sfătuiţi să facem mai puţin şi ce să facem mai mult?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.7 Un gând de încheiere – st4 Costul odihnei

Despre autor
-