4.7 Un gând de încheiere – st4 Calea cea grea

Views


Gabriel Radu 4.7 Un gând de încheiere (st4 Calea cea grea)

„În zilele poporului evreu exista o categorie de oameni care pretindeau, ca şi spiritiştii de astăzi, că sunt în legătură cu cei morţi. Dar «duhurile familiare», cum erau numiţi aceşti pretinşi vizitatori din alte lumi, sunt declarate de Biblie a fi «duhuri de draci» (Numeri 25:1-3; Psalmii 106:28; 1 Corinteni 10:20; Apocalipsa 16:14). Lucrarea care se ocupă cu duhurile familiare a fost declarată a fi o urâciune pentru Domnul şi a fost solemn interzisă sub pedeapsa cu moartea (Leviticul 19:31; 20:27). Chiar şi numele de vrăjitorie este acum dispreţuit. Pretenţia că oamenii pot avea legături cu duhurile rele este privită ca o poveste din Evul Mediu. Dar spiritismul, care îşi numără convertiţii cu sutele de mii, chiar cu milioanele, care şi-a făcut intrare în cercurile ştiinţifice, care a invadat bisericile şi a găsit o bună primire în corpurile legiuitoare şi chiar la curţile regilor, această amăgire monstruoasă este doar o reînviere, într-o nouă travestire, a vrăjitoriei condamnate şi interzise în vechime.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 556

Rezumat: Prin Isaia, prin familia şi prin cuvintele lui, Dumnezeu a întărit solia de avertizare şi speranţă: singura cale sigură este să ne încredem în Dumnezeu care ştie ce face. El îi iubeşte pe oameni şi poate să-i conducă, să-i protejeze şi să aibă grijă de cei care Îi permit să o facă. Dar pentru cei care apelează la alte puteri, există doar negură.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ezechiel 18-24
1. Unde scrie că fiul nu este vinovat de păcatul părintelui şi nici invers?
2. Ce i-a spus Domnul profetului să traseze, asemenea unei hărţi?
3. Ce fel de om căuta Domnul fără să găsească?
4. Ce îi spune Domnul poporului că va fi Ezechiel pentru ei?

Evanghelizare, Secţiunea 11, subcapitolul „Oraşele din estul şi sudul Americii”
5. Cum trebuia să fie făcută lucrarea din sud?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descarcăca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.7 Un gând de încheiere – st4 Calea cea grea

About The Author
-