4.6 Mila faţă de nevoiaşi în cartea Proverbele – St4 Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

Views

Claudia & Mihail Butoiu 4.6 Mila faţă de nevoiaşi în cartea Proverbele (st4 Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele)

Fiind o colecţie de cuvinte de înţelepciune, cartea Proverbele cuprinde o gamă variată de subiecte şi experienţe de viaţă. Printre acestea găsim şi meditaţii despre sărăcie, bogăţii, realizări, dreptate şi nedreptate – uneori din unghiuri diferite. Viaţa nu este întotdeauna simplă şi directă, iar cartea Proverbele ne pune în gardă cu privire la diferitele situaţii şi alegeri care influenţează modul de viaţă chiar şi al celor credincioşi lui Dumnezeu.
5. Ce găsim în următoarele versete referitor la bogăţie, sărăcie şi ajutarea celor în nevoie? Proverbele 10:4; 13:23,25; 14:31; 15:15,16; 19:15,17; 30:7-9

5. Proverbele 10:4; Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.
Proverbele 13:23,25; 23. Ogorul pe care-l desţeleneşte săracul dă o hrană îmbelşugată, dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor. 25. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.
Proverbele 14:31; Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său.
Proverbele 15:15,16; 15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat. 16. Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăţie, cu tulburare!
Proverbele 19:15,17; 15. Lenea te cufundă într-un somn adânc, şi sufletul molatic suferă de foame.” 17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.
Proverbele 30:7-9; 7. Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri înainte de moarte! 8. Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie. 9. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu.

Cartea Proverbele pune accentul pe grija şi atenţia lui Dumnezeu faţă de cei săraci şi vulnerabili. Uneori oamenii sunt săraci din cauza circumstanţelor, a alegerilor nefaste sau a exploatării, dar oricare ar fi cauza sărăciei lor, Domnul este Creatorul (Proverbele 22:2) şi Apărătorul lor (vers. 22,23). Aceşti oameni nu trebuie asupriţi şi nimeni nu trebuie să se profite de ei, oricare ar fi greşelile lor.
Deşi Biblia ne prezintă o viaţă mai bună dacă alegem înţelepciunea şi ascultarea de Dumnezeu, bogăţiile nu vin întotdeauna ca rezultat al binecuvântării lui Dumnezeu. Credincioşia faţă de Dumnezeu este mai importantă şi mai rodnică decât câştigul material (Proverbele 16:8).
Un alt aspect prezent în cartea Proverbele este sinceritatea şi corectitudinea în afaceri, în guvernare şi în împlinirea dreptăţii (Proverbele 14:5,25; 16:11-13; 17:15; 20:23; 21:28; 28:14-16). Cartea Proverbele nu are în vedere doar vieţile oamenilor, ci ne oferă informaţii şi despre modul în care ar trebui să funcţioneze societatea pentru binele tuturor, în special al celor care au nevoie de protecţie. Ni se reaminteşte din nou că, în cele mai bune momente ale lor, cei care guvernează şi conduc o fac cu ajutorul lui Dumnezeu (Proverbele 8:15,16) şi ar trebui să acţioneze ca agenţi ai harului şi milei Sale faţă de cei în nevoie.
Este uşor să ne fie milă de cei defavorizaţi. Ce facem însă practic pentru ei?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.6 Mila faţă de nevoiaşi în cartea Proverbele – St4 Mila şi dreptatea în cărţile Psalmii şi Proverbele

Despre autor
-