4.5 Ceva nou – st4 Costul odihnei

Views


Gabriel Radu 4.5 Ceva nou (st4 Costul odihnei)

7. După ce David şi-a mărturisit păcatul fără să încerce să-l scuze sau să-l muşamalizeze, el şi-a continuat rugăciunea. Ce I-a cerut lui Dumnezeu mai departe? Psalmii 51:7-12

Vorbind despre curăţirea cu isop, David foloseşte terminologia cunoscută fiecărui israelit care fusese vreodată la sanctuar. Amintind despre curăţirea descrisă în legea lui Moise (Leviticul 14:4), el recunoaşte puterea unei jertfe – a Jertfei – care avea să vină în viitor să ridice păcatul lumii.

De asemenea, David merge mai departe cerând „bucurie” şi „veselie”. Cu toată grozăvia păcatului său, nu este un pic îndrăzneaţă cererea aceasta?

Poate ar putea fi de ajutor să luăm aminte la această parafrazare: „Spune-mi că sunt iertat ca să pot intra iarăşi în sanctuarul Tău, acolo unde pot auzi bucuria şi veselia acelora care Ţi se închină.”

8. Când au păcătuit, Adam şi Eva s-au ascuns de prezenţa lui Dumnezeu (Geneza 3:8). De ce crezi că cererea lui David, chiar şi după ce a păcătuit, este atât de diferită? Psalmii 51:11,12

David nu vrea să piardă simţământul că trăieşte în prezenţa lui Dumnezeu. Îşi dă seama că fără Duhul Sfânt este neputincios. Ştie că, la fel de uşor cum a alunecat în păcat cu Bat-Şeba, poate aluneca din nou. Încrederea lui în sine este năruită.

David înţelege că biruinţele sale din viitor nu vor veni de la el, ci doar de la Dumnezeu, pe măsură ce depinde în totalitate de El.

Viaţa creştină de biruinţă nu este despre noi. Este în întregime despre Isus. Noi tânjim după prezenţa Sa; dorim cu ardoare Duhul Său cel Sfânt; vrem bucuria mântuirii Lui. Ne recunoaştem nevoia după înnoire şi după restaurare. Avem nevoie de odihna Lui – un act divin de re-creare. Odihna Creaţiunii nu este departe de iertare. Versetul 10, care spune: „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic” (Psalmii 51:10), foloseşte terminologia aferentă Creaţiunii. În Vechiul Testament doar Dumnezeu poate „crea” (bara’) – şi, odată ce am fost re-creaţi, ne putem odihni.

Dacă nu ai trăit încă bucuria şi veselia eliberării de o conştiinţă vinovată, ce anume te reţine? Dacă este vinovăţia, ce poţi învăţa din această istorie?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.5 Ceva nou – st4 Costul odihnei

Despre autor
-