4.3 Experienţa – st4 Biblia – sursa de autoritate a credinţei noastre

Views


Gabriel Radu 4.3 Experienţa (st4 Biblia – sursa de autoritate a credinţei noastre)

3. Cum putem experimenta bunătatea, îndelunga-răbdare, iertarea, blândeţea şi dragostea lui Dumnezeu? De ce este important să avem o credinţă practică? Ar putea experienţele noastre să intre în conflict cu Biblia sau să ne inducă în eroare? Romani 2:4; Tit 3:4,5

Experienţa este parte a existenţei umane şi are un impact puternic asupra simţămintelor şi gândurilor. Dumnezeu ne-a creat în aşa fel, încât relaţia noastră cu creaţia Sa, şi chiar cu El Însuşi, să fie influenţată de experienţa noastră şi legată de ea.

Dumnezeu doreşte ca noi să experimentăm frumuseţea relaţiilor, a artei şi a muzicii, a minunilor naturii şi să simţim bucuria mântuirii Sale şi puterea făgăduinţelor din Cuvântul Său. Religia şi credinţa noastră înseamnă mai mult decât doctrină şi decizii raţionale. Experienţele noastre modelează în mare măsură modul în care Îl percepem pe Dumnezeu şi chiar înţelegerea Cuvântului Său. Totodată avem nevoie să vedem clar limitările şi lipsurile experienţelor noastre când vine vorba de cunoaşterea voii lui Dumnezeu.

4. Ce avertizare ne dă Pavel? Ce ar trebui să ne spună acest lucru despre limite când este vorba de a ne încrede în experienţele noastre? 2 Corinteni 11:1-3

Experienţele nu sunt întotdeauna sigure. Din punct de vedere biblic, experienţa are sfera ei. Ea trebuie să fie verificată prin Scriptură, întemeiată pe ea şi interpretată prin Scriptură. Uneori vrem să experimentăm ceva care nu este în armonie cu voia şi Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci trebuie să învăţăm să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu chiar mai presus de experienţa şi dorinţele noastre. Ar trebui să fim mereu atenţi pentru a ne asigura că experienţa noastră este în armonie cu Biblia şi nu contrazice învăţătura ei clară.

O credinţă în care dragostea pentru Dumnezeu şi pentru semeni (vezi Marcu 12:28-31) sunt cele mai mari porunci este, evident, o credinţă în care experienţa este importantă. De ce ar trebui să ne testăm întotdeauna experienţa prin Cuvântul lui Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.3 Experienţa – st4 Biblia – sursa de autoritate a credinţei noastre

Despre autor
-