4.2 O profeţie împlinită (Isaia 7:14-16) – st4 Calea cea grea

Views


Gabriel Radu 4.2 O profeţie împlinită (Isaia 7:14-16) (st4 Calea cea grea)

În Isaia 7:14-16, Emanuel este un semn legat de dilema lui Ahaz: Înainte ca pruncul Emanuel să fie suficient de mare ca să deosebească binele de rău, „ţara de ai cărei doi împăraţi te temi tu va fi pustiită” (vers. 16). Aici se face referire la teritoriile şi la regii Siriei şi ai lui Israel (vers. 1,2,4-9) şi se repetă făgăduinţa lui Dumnezeu că puterea lor avea să fie nimicită în curând.

1. De ce spune Isaia că băiatul urma să mănânce „smântână şi miere”? Isaia 7:15

Culturile şi câmpurile lui Iuda urmau să fie distruse de asirieni (vers. 23-25), deci oamenii aveau să fie constrânşi să revină la hrana nomazilor (vers. 21,22). Dar în timpul sărăciei lor urmau să aibă destul din ce să trăiască.

2. Când a fost împlinită profeţia despre Siria şi Israel? 2 Împăraţi 15:29,30; 16:7-9; 1 Cronici 5:6,26

Profeţia lui Isaia a fost dată în jurul anului 734 î.Hr. Tiglat-Pilneser a primit darul lui Ahaz şi a zdrobit coaliţia din nord, a cucerit Galileea şi Cisiordania, transformând teritoriile în provincii asiriene şi a deportat o parte din populaţie (734-733 î.Hr.). Ce a mai rămas din Israel a fost salvat când Osea s-a predat şi a plătit tribut. În 733-732 î.Hr., Tiglat-Pilneser a cucerit Damascul, şi Siria a devenit provincie asiriană. În doi ani de la prorocia lui Isaia, Siria şi Israel erau înfrânte, iar împăraţii care îl ameninţaseră pe Ahaz nu mai erau.

În anul 727 î.Hr., după ce Salmanasar al V-lea îi luase locul lui Tiglat-Pilneser al III-lea, Osea, regele lui Israel, s-a răzvrătit împotriva Asiriei. Asirienii au luat capitala, Samaria, în 722 î.Hr. şi i-au deportat pe israeliţi în Mesopotamia şi Media, unde au fost absorbiţi de populaţiile locale şi şi-au pierdut identitatea (Isaia 7:8 – în şaizeci şi cinci de ani, Efraim nu mai era nici măcar un popor). Vestind mai dinainte ce avea să li se întâmple vrăjmaşilor lui Iuda, Domnul a vrut să-i spună lui Ahaz că nu trebuia să se bizuie pe Asiria.

Ce putem face noi astăzi ca să ne păstrăm credinţa, astfel încât, când vor veni nenorociri, să putem rămâne statornici? 1 Petru 1:13-25

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.2 O profeţie împlinită (Isaia 7:14-16) – st4 Calea cea grea

Despre autor
-