4.2 O luptă cosmică – st4 Puterea rugăciunii de mijlocire

Views


Gabriel Radu 4.2 O luptă cosmică (st4 Puterea rugăciunii de mijlocire)

1. Ce înţelegem din următoarele pasaje despre rugăciunea de mijlocire? Apocalipsa 12:7-9 Efeseni 6:12; 2 Corinteni 10:4

Biblia ridică vălul dintre lumea văzută şi cea nevăzută. Există o luptă între bine şi rău, între forţele neprihănirii şi ale întunericului, între Hristos şi Satana. În acest conflict cosmic, Dumnezeu respectă libertatea omului – El niciodată nu-i va manipula voinţa sau forţa conştiinţa. Dumnezeu trimite Duhul Sfânt pentru a-i dovedi pe oameni vinovaţi în ce priveşte adevărul divin (Ioan 16:7,8). Îngerii cereşti intră în această luptă pentru a-i ajuta să aleagă viaţa veşnică (Evrei 1:14). De asemenea, Dumnezeu coordonează evenimentele providenţiale în viaţa oamenilor pentru a-i conduce la Sine.

Însă Dumnezeu nu va constrânge conştiinţa. Folosirea forţei este contrară principiilor Împărăţiei Lui. Constrângerea este străină de principiul dragostei care este temelia guvernării Sale. În acest punct, rugăciunea devine foarte importantă. El ne respectă libertatea de alegere când ne rugăm pentru alţii, dar, în lumina luptei dintre bine şi rău, El va face mai mult când ne rugăm decât atunci când nu ne rugăm.

Gândeşte-te cu atenţie la această afirmaţie: „Este o parte a planului lui Dumnezeu să ne dea, ca răspuns la rugăciunea credinţei, ceea ce nu ne-ar da dacă n-am cere în felul acesta” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 525

În marea luptă dintre bine şi rău, rugăciunea îşi are rolul ei! Când ne rugăm pentru cei care nu Îl cunosc pe Hristos, rugăciunea noastră Îi oferă lui Dumnezeu ocazia să reverse râuri de binecuvântări cereşti în viaţa lor. Domnul onorează alegerea noastră de a ne ruga pentru ei şi lucrează cu şi mai mare putere în favoarea lor.

Atunci când discutăm despre rugăciunea de mijlocire, ar trebui să recunoaştem cu umilinţă că nu înţelegem pe deplin căile pe care intervine Dumnezeu. Şi totuşi, acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să ne bucurăm de binecuvântările pe care rugăciunea ni le oferă nouă şi celor din jur.

Crezi că Dumnezeu lucrează cu mai multă putere când ne rugăm decât atunci când neglijăm să o facem?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.2 O luptă cosmică – st4 Puterea rugăciunii de mijlocire

Despre autor
-