4.6 Rugăciuni concrete – st4 Puterea rugăciunii de mijlocire

Views


Gabriel Radu 4.6 Rugăciuni concrete (st4 Puterea rugăciunii de mijlocire)

În toată Biblia se pune accent pe faptul că rugăciunile noastre trebuie să fie specifice, concrete. Rugăciunea nu este o oarecare dorinţă vagă a sufletului. Prin ea, Îi adresăm lui Dumnezeu cereri specifice. Isus S-a rugat în mod expres pentru ucenicii Săi. Apostolul Pavel s-a rugat şi el foarte specific pentru creştinii efeseni, filipeni şi coloseni şi pentru tinerii lui tovarăşi: Timotei, Tit şi Ioan Marcu.

7. Ce au în comun următoarele pasaje? Ce ne spun despre rugăciunea de mijlocire? 1 Samuel 12:22-24; Iov 16:20,21

Atât Samuel, cât şi Iov subliniază nevoia de mijlocire stăruitoare, din inimă şi specifică. Cuvintele lui Samuel sunt puternice. El strigă: „Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăţa calea cea bună şi dreaptă” (1 Samuel 12:23). Aproape că putem auzi ecoul rugăciunii lui Samuel în cuvintele lui Iov: „El mijloceşte pentru un om la Dumnezeu” (Iov 16:21, NTR). Lucrarea noastră este aceea de a pleda înaintea lui Dumnezeu pentru oamenii care nu Îl cunosc.

8. Ce se întâmplă când ne rugăm pentru alţii? 1 Ioan 5:14-16

Când ne rugăm pentru alţii, Domnul le poate oferi binecuvântările Sale. El face să vină prin noi, de la tronul cerului, râul apei vieţii către ei. Toată oştirea lui Satana tremură la auzirea glasului mijlocirii sincere. Ellen G. White descrie astfel puterea rugăciunii: „Satana nu poate suporta să vadă că se face apel la rivalul lui cel puternic, pentru că se teme şi tremură în faţa puterii şi a maiestăţii Sale. Întreaga oştire a lui Satana tremură la auzirea rugăciunii arzătoare.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 1, p. 345. Rugăciunea ne leagă de Sursa puterii divine în bătălia pentru sufletele oamenilor pierduţi.

Citeşte Matei 18:18,19. Ce relaţie există între acest pasaj şi rugăciunea de mijlocire şi cum ne încurajează să ne rugăm cu ceilalţi pentru salvarea acelora care nu Îl cunosc pe Domnul?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

4.6 Rugăciuni concrete – st4 Puterea rugăciunii de mijlocire

Despre autor
-