3.7 Vineri, 19 iulie – Un gând de încheiere – St3 Sabatul o zi a libertatii

Views


Daniela Magureanu & Emanuel Grecu 3.7 Un gand de incheiere (st3 Sabatul, o zi a libertăţii)

„Şi omul are o lucrare de făcut în ziua aceasta [în Sabat]. Nevoile vieţii trebuie satisfăcute, bolnavii trebuie îngrijiţi, lipsurile celor în nevoie trebuie împlinite. Acela care neglijează să-i ajute în Sabat pe suferinzi nu va fi socotit fără vină. Sfânta zi de odihnă a Domnului a fost făcută pentru om şi faptele de milă sunt în armonie desăvârşită cu scopul urmărit prin ea. Dumnezeu nu doreşte ca făpturile Lui să sufere nici măcar o oră fie în Sabat, fie în altă zi, dacă acea suferinţă poate să fie îndepărtată.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii (Viaţa lui Iisus), pp. 206-207
Rezumat: Dumnezeu a dat Sabatul ca un mod de aducere-aminte a creaţiunii şi răscumpărării, dar sunt şi multe beneficii practice. Sabatul ne învaţă să ne încredem în grija lui Dumnezeu faţă de noi, să practicăm egalitatea şi poate deveni o disciplină spirituală care să ne transforme toate relaţiile. Isus a demonstrat idealul Său pentru Sabat prin vindecarea bolnavilor şi punând accent pe Sabat ca zi în care să îi ajutăm pe cei în nevoie.
Studiu suplimentar: Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolul 26 „De la Marea Roşie la Sinai”; Hristos, Lumina lumii, capitolul 29 „Sabatul”.
BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE – STUDIU LA RÂND
Biblia: 1 Samuel 31-2 Samuel 6
1. Câţi fii ai lui Saul au pierit împreună cu el în război?
2. Ce a înţeles poporul după cântarea de jale făcută de David pentru Abner?
3. Ce lege absurdă li s-a aplicat şchiopilor şi orbilor după cucerirea cetăţuii Sionului?
4. Ce sentiment a avut Mical în inima ei, văzându-l pe David cum juca înaintea chivotului?
Evanghelizare, subcapitolul „Chemarea la o lucrare grabnică”
5. Ce anume pare dificil în privinţa lucrării din oraşele mari?

Pentru mai multe materiale de Scoala de Sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/sabatul-o-zi-a-libertatii/

3.7 Vineri, 19 iulie – Un gând de încheiere – St3 Sabatul o zi a libertatii

Despre autor
-