3.7 Un gând de încheiere – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Views


Gabriel Radu 3.7 Un gând de încheiere (st3 Isus, apostolii şi Biblia)

„Oamenii se consideră mai înţelepţi decât Cuvântul lui Dumnezeu, mai înţelepţi chiar decât Dumnezeu şi, în loc să îşi fixeze picioarele pe temelia de neclintit şi să supună totul testului Cuvântului lui Dumnezeu, ei testează Cuvântul cu propriile idei din ştiinţă şi natură şi, dacă pare a nu se potrivi cu ideile lor ştiinţifice, este considerat nedemn de încredere.” – Ellen G. White, Signs of the Times, 27 martie 1884, p. 1

„Aceia care ajung să cunoască bine înţelepciunea şi planul lui Dumnezeu aşa cum sunt descoperite în Cuvântul Său devin puternici din punct de vedere intelectual şi pot deveni lucrători eficienţi alături de Marele Educator, Isus Hristos. … Domnul Hristos a dat poporului Său cuvintele adevărului şi toţi sunt chemaţi să-şi îndeplinească partea în a face cunoscut lumii acest adevăr. … Nu există sfinţire despărţită de adevăr – Cuvântul. Atunci, cât de important este ca acesta să fie înţeles de fiecare dintre noi!” – Ellen G. White, Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 432

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, cap. 7 „Ca un prunc” şi cap. 12 „Ispitirea lui Isus”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 62-68
1. Ce făcea psalmistul în timpul priveghiurilor nopţii?
2. Ce anume – în opinia psalmistului – a pricinuit căderea celor răi?
3. Cum descrie psalmistul modul în care Dumnezeu face grâul să rodească?
4. Care era rolul fetelor în „orchestra” cântăreţilor, evocată de psalmist?

Evanghelizare, Capitolul 6, subcapitolul „Întâmpinarea prejudecăţilor şi a împotrivirii”
5. Care este cea mai bună modalitate de a trata afirmaţiile false?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.7 Un gând de încheiere – st3 Isus, apostolii şi Biblia

About The Author
-