3.7 Un gând de încheiere – st3 De la taină la descoperire

Views


Gabriel Radu 3.7 Un gând de încheiere (st3 De la taină la descoperire)

Este instructiv să observăm că acest chip, prezentat în Daniel 2, este făcut din aur şi argint, metale care au o oarecare legătură cu puterea economică. Chipul mai este făcut şi din aramă şi fier, metale care au fost folosite pentru unelte şi arme, dar şi din lut, care, în lumea veche, era folosit în scopuri domestice şi ca suport pentru scriere. Astfel, chipul ne oferă o reprezentare plină de viaţă a omenirii şi a realizărilor ei. Mai bine zis, părţile anatomice distincte ale acestui chip exprimă succesiunea împărăţiilor lumii şi lipsa de unitate finală care va predomina în ultimele zile ale istoriei omenirii. Totuşi piatra este descrisă în mod clar ca pornind „fără ajutorul vreunei mâini” (Daniel 2:45), aspect care ne reaminteşte de finalul supranatural care va veni asupra acestei lumi trecătoare şi asupra tuturor realizărilor oamenilor.

Deşi „pentru ochiul needucat, istoria omenirii pare să fie o interpunere haotică de forţe şi contraforţe … Daniel ne asigură că în spatele tuturor lucrurilor se află Dumnezeu, care priveşte în jos, spre lume, şi pune în mişcare lucrurile pentru a îndeplini ceea ce El vede că este mai bine.” – William H. Shea, Daniel: A Reader’s Guide (Nampa, ID: Pacific Press, 2005), p. 98

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Iov 13-19
1. Cum erau, în opinia lui Iov, lucrurile pe care le vorbeau prietenii lui, din dragoste pentru Dumnezeu?
2. Ce acuzaţie i s-a adus lui Iov cu privire la atitudinea sa faţă de frica de Dumnezeu şi evlavia faţă de El?
3. Împreună cu cine spunea Iov că va merge să se odihnească în ţărână?
4. De câte ori socotea Iov că fusese batjocorit de prietenii săi prin cuvântările lor?

Evanghelizare, secţiunea 5, subcapitolul „Relaţia dintre evanghelist şi pastor”
5. De ce anume nu ar trebui să se teamă niciun lucrător?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.7 Un gând de încheiere – st3 De la taină la descoperire

Despre autor
-