3.6 Recunoaşterea oportunităţilor oferite de Dumnezeu – st3 Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!

Views


Gabriel Radu 3.6 Recunoaşterea oportunităţilor oferite de Dumnezeu (st3 Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!)

Cartea Faptele apostolilor este plină de relatări referitoare la modul în care ucenicii au folosit oportunităţile providenţiale pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu. De la un capăt la altul al cărţii, citim rapoarte fascinante despre biserica primară şi modul în care ea a crescut, chiar în ciuda problemelor pe care le-a avut de înfruntat, atât din interior, cât şi din exterior.

5. Cum îşi povesteşte apostolul Pavel experienţa trăită la Troa? 2 Corinteni 2:12,13

În mod miraculos, Dumnezeu a deschis o oportunitate pentru Pavel ca el să predice Evanghelia pe continentul european, iar Pavel ştia că „uşile” deschise astăzi de Dumnezeu ar putea fi închise mâine. Prinzând ocazia şi văzând posibilităţile, imediat s-a îmbarcat spre Macedonia.

Dumnezeul Noului Testament este Dumnezeul care ne oferă oportunităţi providenţiale de a ne împărtăşi credinţa. Peste tot în cartea Faptele apostolilor, El este la lucru. Există deschidere în oraşe, în provincii, în ţări şi, mai presus de orice, în inima fiecărui om.

6. Ce ne învaţă următoarele versete despre deschiderea lui Filip faţă de modul în care conduce Dumnezeu şi promptitudinea răspunsului lui la oportunităţile divine? Faptele 8:26-38

„Un înger l-a călăuzit pe Filip la acela care căuta lumina şi care era gata să primească Evanghelia; şi astăzi îngerii vor conduce paşii acelor lucrători care Îi vor îngădui Duhului Sfânt să le sfinţească limba, să le cureţe şi să le înnobileze inima. Îngerul trimis la Filip ar fi putut face singur lucrarea pentru etiopian, dar nu acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Planul Său este ca oamenii să lucreze pentru semenii lor.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 109

Dacă avem urechi de auzit şi ochi de văzut, vom fi şi noi conduşi de îngeri nevăzuţi pentru a ajunge cu adevărurile Împărăţiei la căutătorii de adevăr.

Observă ce loc au ocupat Scripturile în această relatare şi cât de important a fost pentru cineva care cunoştea Scripturile să le şi explice. Ce lecţii găsim aici?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.6 Recunoaşterea oportunităţilor oferite de Dumnezeu – st3 Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!

Despre autor
-