3.6 Îndepărtarea neliniştii – st3 Rădăcinile neliniştii

Views


Gabriel Radu 3.6 Îndepărtarea neliniştii (st3 Rădăcinile neliniştii)

6. Care este secretul pentru a birui dezbinarea, egoismul, ambiţia şi ipocrizia şi a găsi adevărata odihnă? Ioan 14:1-6

Biruinţa asupra neliniştii începe întotdeauna cu Isus. El este Calea, Adevărul şi Viaţa. El ştie direcţia corectă atunci când noi rătăcim fără nicio ţintă prin pustiul lumii noastre saturate de media; în calitate de Dătător al Legii, El Însuşi este personificarea adevărului, iar Duhul Său ne va călăuzi în tot adevărul (Ioan 16:13). Când suntem răniţi, obosiţi, epuizaţi, bolnavi şi descurajaţi, El este Viaţa – şi nu orice fel de viaţă. De fapt, El ne-a promis viaţă din belşug (Ioan 10:10). Aceasta include căminul nostru veşnic şi viaţa noastră veşnică, dar implică şi o calitate diferită a vieţii de aici. Cu siguranţă, Creatorul poate să ne dea binecuvântări din belşug şi peste măsură chiar acum.

„Să nu vi se tulbure inima” este o invitaţie de a trăi în anticiparea acelei lumi mai bune. Când suntem la pământ, El ne poate aşeza pe un loc mai înalt. Când ne luptăm cu întunericul şi cu păcatul, El este Cel care nu doar începe, dar va şi încheia în noi buna Lui lucrare (Filipeni 1:6).

Indiferent cât de mult se înrăutăţesc lucrurile aici (şi, da, ele se pot înrăutăţi), să privim la făgăduinţele care ne-au fost date în Isus. El pregăteşte „un loc” pentru noi, un loc în care durerea, neliniştea şi suferinţele noastre vor fi alungate pentru totdeauna.

Totuşi, secretul este să venim oricum la Dumnezeu, în slăbiciunea şi în durerea noastră, în zdrobirea şi în starea noastră căzută, ştiind că El ne acceptă în ciuda acestor lucruri. Aceasta înseamnă harul şi iată de ce trebuie să credem că ne-a fost dat, dacă îl căutăm prin credinţă.

7. Ce ne cere Dumnezeu să facem? Ce va face El pentru noi ca răspuns? Ieremia 3:22

Gândeşte-te la cuvintele lui Isus din Ioan 14:3. Ce ar trebui să ne spună ele despre importanţa făgăduinţei revenirii Lui? De ce este ea cu atât mai preţioasă pentru noi, ca adventişti (cu înţelegerea pe care o avem despre moarte)?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.6 Îndepărtarea neliniştii – st3 Rădăcinile neliniştii

Despre autor
-