3.5 Prin care a făcut universul – st3 Fiul promis

Views

http://www.7adventist.com/wp-content/audio/2022/trim1/st3/st3_miercuri.mp2
Gabriel Radu 3.5 Prin care a făcut universul (st3 Fiul promis)

Cartea Evrei afirmă că Dumnezeu a creat lumea „prin” Isus şi că Isus susţine lumea prin Cuvântul Său plin de putere.

5. Cum se împacă afirmaţia Domnului din Vechiul Testament că El „singur” a creat lumea şi că El este Domnul cu afirmaţiile din Noul Testament care spun că Dumnezeu a creat universul „prin” Isus (Evrei 1:6 7,)? Isaia 44:24; 45:18; Neemia 8:6

Unii cred că Isus a fost doar mijlocul prin care Dumnezeu a creat. Aşa ceva nu este posibil. În primul rând, din perspectiva lui Pavel Isus este Domnul care a creat lumea; El nu a fost un ajutor. Evrei 1:10 ne spune că Isus este Domnul care a creat pământul şi cerurile şi Pavel aplică tot la El ceea ce Psalmii 102:25-27 spun despre Domnul (Iehova) în calitate de Creator. În al doilea rând, Evrei 2:10 ne spune că universul a fost creat „prin” Tatăl. („Prin care sunt toate” este o expresie aproape identică cu cea din Evrei 1:2 care I se aplică lui Isus). Tatăl a creat şi Fiul a creat (Evrei 1:2,10; 2:10). Există o concordanţă perfectă între Tatăl şi Fiul în scop şi în acţiune. Aceasta este o parte din taina Trinităţii. Isus a creat şi Dumnezeu a creat, dar există un singur Creator, Dumnezeu – ceea ce implică faptul că Isus este Dumnezeu.

Mai departe, Evrei 1:13 arată că Isus este şi Judecător. Autoritatea Lui de a domni şi de a judeca derivă din faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile şi susţine universul (Isaia 44:24-44).

Evrei 1:3 şi Coloseni 2:17 afirmă că şi Isus susţine universul. Această lucrare de susţinere include probabil ideea de călăuzire sau de guvernare. Termenul grecesc pheron (sprijinire, purtare) este folosit pentru a descrie vântul care conduce o barcă (Faptele 27:15,17) sau pentru a-L descrie pe Dumnezeu care îi conduce pe profeţi (2 Petru 1:21). Astfel, Isus nu doar ne-a creat, dar ne şi susţine, la propriu. Fiecare respiraţie, fiecare bătaie a inimii, fiecare clipă a existenţei noastre îşi au izvorul în Isus, temelia a tot ce a fost creat.

Citeşte Faptele 17:28. Ce ne spune despre Isus si despre puterea Lui? Apoi, gândeşte-te la implicaţiile pe care le are faptul că acelaşi Isus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Ce ne învaţă adevărul acesta despre tăgăduirea de Sine a Domnului nostru?<
Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu//em>

3.5 Prin care a făcut universul – st3 Fiul promis

About The Author
-