3.5 Cum să lucrezi cu oamenii dificili – st3 Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!

Views


Gabriel Radu 3.5 Cum să lucrezi cu oamenii dificili (st3 Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!)

Isus a fost un maestru în relaţionarea cu oamenii dificili. Atât prin cuvintele, cât şi prin acţiunile Sale, El a manifestat acceptare. El le asculta cu multă sensibilitate îngrijorările, punea întrebări şi, în mod gradual, le descoperea adevărurile divine. El recunoştea dorinţa lăuntrică în cea mai împietrită inimă şi vedea un potenţial în cei mai decăzuţi dintre păcătoşi. Pentru Domnul, nu exista om pe care Evanghelia să nu-l poate atinge. Cu siguranţă, El credea că „nimeni n-a căzut atât de jos, nimeni nu este atât de ticălos, încât să nu găsească eliberarea lui Hristos.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 258. Isus îi privea pe oameni altfel decât obişnuim să îi privim noi. El vedea în fiecare o reflectare a slavei creaţiunii. El le-a înnobilat gândirea pentru ca ei să priceapă ce pot deveni şi mulţi s-au ridicat pentru a răspunde aşteptărilor Lui cu privire la viaţa lor.

4. Studiază cu atenţie felul în care i-a abordat Isus pe Petru şi pe Ioan, pe cărturarul fără nume care a venit la El şi pe tâlharul de pe cruce. Ce asemănări găseşti? Matei 4:18,19 Marcu 12:28-34 Luca 23:39-43

Oriunde mergea, Isus vedea posibilităţi spirituale, potenţiali candidaţi pentru Împărăţia lui Dumnezeu în cele mai neobişnuite circumstanţe. Am putea numi această abilitate „a avea ochi şi urechi pentru creşterea bisericii”. Ea presupune o sensibilitate cultivată prin care îi vedem pe oameni aşa cum îi vedea Isus – ca pe nişte suflete care pot fi câştigate pentru Împărăţia Sa. Şi „auzim” dorinţele nerostite ale celor din jurul nostru, dorinţa inimilor lor după ceva ce nu au, chiar dacă ei nu exprimă deschis acest lucru.

Cere-I Domnului să te facă sensibil faţă de lucrarea Duhului Sfânt în viaţa celorlalţi! Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi ofere a doua atingere şi să-ţi deschidă ochii să vezi oportunităţile spirituale pe care El le deschide înaintea ta, zi de zi, ca să le împărtăşeşti şi altora credinţa ta! Cere-I lui Dumnezeu să ai ochi care să vadă, o inimă sensibilă la ascultare şi disponibilitatea de a le spune şi altora despre acel Hristos pe care Îl cunoşti şi Îl iubeşti! Făcând astfel, vei putea să începi o călătorie emoţionantă de-o viaţă. Viaţa va căpăta un sens nou. Vei avea o satisfacţie şi o bucurie pe care nu le-ai mai trăit niciodată mai înainte şi pe care doar cei care lucrează pentru sufletele oamenilor pot să le cunoască.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.5 Cum să lucrezi cu oamenii dificili – st3 Priveşte-i pe oameni prin ochii lui Isus!

Despre autor
-