3.5 Chipul din vis (II) – st3 De la taină la descoperire

Views


Gabriel Radu 3.5 Chipul din vis (II) (st3 De la taină la descoperire)

5. Citeşte din nou visul şi interpretarea lui (Daniel 2:31-49). Ce învăţăm de aici despre preştiinţa lui Dumnezeu cu privire la istoria lumii?

Profeţia transmisă prin visul lui Nebucadneţar oferă o cronologie şi funcţiile profetice generale pentru a şti cum să abordăm profeţiile mai detaliate din Daniel 7, 8 şi 11. Daniel 2 nu este o profeţie condiţionată, ci o profeţie apocaliptică: o predicţie sigură a ceea ce Dumnezeu a prevăzut şi urma să se întâmple în viitor.

1. Capul de aur reprezintă Babilonul (626-539 Î.Hr.). Cu siguranţă că niciun alt metal nu putea reprezenta mai bine puterea şi bogăţia Imperiului Babilonian decât aurul. Biblia o numeşte „cetatea de aur” (Isaia 14:4, KJV) şi „În mâna Domnului, un potir de aur” (Ieremia 51:7; compară cu Apocalipsa 18:16). Istoricul antic Herodot relatează că cetatea era Împodobită cu mult aur.

2. Pieptul şi braţele de argint reprezintă Medo-Persia (539-331 Î.Hr.). După cum argintul este mai puţin preţios decât aurul, la fel şi Imperiul Medo-Persan nu a atins niciodată splendoarea Babilonului. Mai mult, argintul era un simbol potrivit pentru persani deoarece ei foloseau argintul în sistemul lor fiscal.

3. Pântecele şi coapsele de aramă simbolizează Grecia (331-168 Î.Hr.). Ezechiel 27:13 îi prezenta pe greci ca făcând negoţ cu unelte de aramă. Soldaţii greci erau cunoscuţi pentru armura lor de aramă. Coifurile, scuturile şi securile pentru luptă erau făcute din aramă. Herodot ne spune că Psammetichus I al Egiptului a văzut în invadatorii greci împlinirea unei profeţii care prezicea că „vor veni nişte bărbaţi de aramă pe mare”.

4. Fluierele picioarelor de fier reprezintă Roma (168 Î.Hr.-476 d.Hr.). După cum explică Daniel, fierul reprezintă puterea zdrobitoare a Imperiului Roman, care a dăinuit mai mult decât celelalte împărăţii. Fierul era metalul perfect care să reprezinte acest Imperiu.

5. Picioarele, parte de fier, parte de lut reprezintă Europa divizată (din 476 d.Hr. până la a doua venire a lui Hristos). Amestecul de fier şi lut oferă reprezentarea perfectă a celor întâmplate odată cu dezintegrarea Imperiului Roman. Deşi s-au făcut multe încercări de a uni Europa, de la alianţe prin căsătorii între casele regale şi până la actuala Uniune Europeană, dezbinarea şi lipsa unităţii au predominat şi, conform acestei profeţii, aşa va fi până la venirea împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.5 Chipul din vis (II) – st3 De la taină la descoperire

Despre autor
-