Views


Emanuel Grecu & Daniela Măgureanu; ”3.4 Tema legământului în Vechiul Testament (st3 O preoţie împărătească)”

 

Epistola lui Petru este scrisă în mare măsură din perspectiva unui om care cunoaşte Vechiul Testament, iar legământul constituie o temă majoră a teologiei iudaice şi creştine.

Ce este legământul? Cuvântul „legământ” (ebr.: berit) are sensul de învoială sau înţelegere formală între două părţi. Legământul putea fi încheiat între două persoane (legământul dintre Laban şi Iacov, Geneza 31:44), între doi regi (legământul dintre Solomon şi Hiram, 1 împăraţi 5:12 – aici, berit este tradus cu „ligă” în KJV şi cu „tratat” în NRSV) sau între rege şi supuşii lui (legământul dintre David şi bătrânii lui Israel, 2 Samuel 5:3).

Un loc important între aceste teme îl ocupă legământul lui Dumnezeu cu descendenţii lui Avraam, poporul pe care El l-a ales să fie al lui.

3. Citeşte Geneza 17:1-4, Exodul 2:24; 24:3-8. Ce aflăm din aceste texte despre legământul făcut de Dumnezeu cu Israel?

Geneza, prima carte a Bibliei, relatează că Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam (Geneza 15:9-21; 17:1-26). Mai târziu, când Şi-a eliberat poporul de sub oprimarea egiptenilor (Exodul 2:24), El Şi-a „amintit” de acest legământ. Pe timpul lui Moise, El a reînnoit legământul, când le-a dat israeliţilor Cele Zece Porunci şi celelalte legi (Exodul 19:1-24:8; în special Exodul 24:3-8).

Dar promisiunile legământului erau condiţionate: „Domnul a încheiat cu ei un legământ – dacă aveau să fie credincioşi în a respecta cerinţele Sale, El avea să-i binecuvânteze cu prosperitate în tot lucrul mâinilor lor” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, ed. 2011, p. 455 (574)

Profeţii i-au avertizat mereu pe israeliţi cu privire la pericolele neascultării de Legea lui Dumnezeu, utilizând cuvinte şi expresii care fac aluzie la legământ. Unele dintre profeţiile Vechiului Testament erau condiţionate, inclusiv cele referitoare la legământ, ale cărui binecuvântări depindeau de ascultarea israeliţilor de Legea lui Dumnezeu. Tot condiţionate erau şi profeţiile despre condamnare şi pedeapsă, care se aplicau în cazul neascultării. Iată aşadar ce valoare are ascultarea!

Ce înseamnă pentru tine legământul cu Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

 

3.4 Tema legământului în Vechiul Testament (st3 O preoţie împărătească)

Despre autor
-