3.4 „Atunci vei izbândi…” – st3 Legea ca invatator

Views


Gabriel Radu 3.4 „Atunci vei izbândi…” (st3 Legea ca invatator)

In Biblie aflăm despre alte urmări ale cunoașterii și ascultării de Legea lui Dumnezeu.

4. Ce i-a spus Domnul lui losua și cum ni se aplică nouă, astăzi, îndemnurile din versetele de mai jos?

losua 1:7,8 _______________________________________________________

Această definire a succesului ca fiind un derivat al ascultării poate părea contrară modului în care se măsoară succesul în lumea noastră. Astăzi, mulți cred că dovezile succesului sunt inovația, creativitatea și încrederea în sine. Pentru a avea succes într-un anumit domeniu, se cere un talent extraordinar și asumarea riscului. Totuși, în ochii lui Dumnezeu, succesul necesită un set diferit de resurse.

5. Ce spun versetele următoare despre raportarea noastră la Legea lui
Dumnezeu?

Apocalipsa 12:17; 14:12_____________________________________________
Romani 1:5; 16:26 __________________________________________________
lacov 2:10-12 ______________________________________________________

Nu contează că e vorba de Vechiul sau de Noul Testament, de Vechiul sau de Noul legământ: în calitate de creștini care cred în Biblie, noi suntem chemați la supunere față de Legea lui Dumnezeu. Călcarea Legii, cunoscută și ca pă­cat, poate să ducă doar la durere, suferință și moarte veșnică. Cine n-a simțit pe propria piele sau cine n-a văzut cu ochii lui urmările păcatului, ale călcării Legii lui Dumnezeu? Așa cum Israelul antic izbutea când asculta de Legea lui Dumnezeu (chiar dacă și israeliții aveau nevoie de har), nu s-a schimbat nimic nici pentru noi, astăzi. Așadar, ca parte a educației creștine, noi trebuie să ascultăm de Legea lui Dumnezeu, ascultarea fiind parte din ceea ce înseamnă să trăiești prin credință și să te încrezi în harul lui Dumnezeu.

De ce mai este important să ținem Legea, dacă nu suntem salvați prin ascultarea de ea?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.4 „Atunci vei izbândi…” – st3 Legea ca invatator

Despre autor
-