3.3 Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul – st3 Fiul promis

Views


Gabriel Radu 3.3 Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul (st3 Fiul promis)

2. Citeşte Evrei 1:1-4. Care este ideea principală?

În limba greacă, Evrei 1:1-4 este doar o propoziţie şi s-a susţinut că este cea mai frumoasă propoziţie din întreg Noul Testament în ce priveşte măiestria retorică. Afirmaţia principală este că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său, Isus.

Pentru evreii din primul secol d.Hr., Cuvântul lui Dumnezeu nu mai fusese auzit de multă vreme. Ultima revelaţie din Cuvântul scris al lui Dumnezeu venise prin prorocul Maleahi şi prin lucrarea lui Ezra şi a lui Neemia, cu patru secole înainte. Dar acum, Dumnezeu le vorbea din nou prin Isus.

Totuşi, descoperirea lui Dumnezeu în Isus a fost superioară descoperirii pe care Dumnezeu o făcuse prin profeţi, deoarece Isus este o revelaţie mai măreaţă. El este Dumnezeu Însuşi, Cel care a creat cerurile şi pământul şi care conduce universul. Pentru Pavel, dumnezeirea lui Isus nu este niciodată pusă la îndoială. Este o certitudine, nicidecum o presupunere.

De asemenea, din perspectiva lui Pavel, Vechiul Testament este Cuvântul lui Dumnezeu. Acelaşi Dumnezeu care a vorbit în trecut continuă să vorbească şi în prezent. Vechiul Testament a transmis o cunoaştere adevărată a voinţei lui Dumnezeu.

Cu toate acestea, semnificaţia Vechiului Testament a putut fi înţeleasă pe deplin doar atunci când Fiul a venit pe pământ. În mintea autorului, descoperirea Tatălui prin Fiul a oferit cheia pentru a înţelege adevărata profunzime a Vechiului Testament, la fel cum imaginea de pe cutia unui puzzle ne oferă soluţia pentru a găsi locul corect al fiecărei piese. Isus a scos la lumină o parte atât de însemnată din Vechiul Testament.

Între timp, Isus a venit ca să fie Reprezentantul şi Mântuitorul nostru. El avea să ia locul nostru în luptă şi să biruiască şarpele. În mod similar, în cartea Evrei Isus este „Căpetenia mântuirii” noastre şi „înainte-mergător[ul]” credincioşilor (Evrei 2:10; 6:20). El luptă pentru noi şi ne reprezintă. Aceasta înseamnă şi că tot ce a făcut Dumnezeu pentru Isus, Reprezentantul nostru, vrea să facă şi pentru noi. El, care L-a înălţat pe Isus la dreapta Sa, vrea ca şi noi să stăm cu Isus pe scaunul Său de domnie (Apocalipsa 3:21). Mesajul pe care Dumnezeu ni l-a transmis prin Fiul cuprinde nu doar ce a zis Fiul, ci şi ceea ce Tatăl a făcut prin Isus şi pentru Isus, totul pentru binele nostru temporar şi veşnic.

Gândeşte-te la ce înseamnă faptul că Isus, Dumnezeu, a venit pe acest pământ. De ce acest adevăr ar trebui să ne aducă multă speranţă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.3 Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul – st3 Fiul promis

About The Author
-