3.2 Să-L iubești pe Dumnezeu și să te temi de El – st3 Legea ca invatator

Views


Gabriel Radu 3.2 Să-L iubești pe Dumnezeu și să te temi de El (st3 Legea ca invatator)

Cartea Deuteronomul conține ultimele cuvinte adresate de Moise israeliților, noii generații – a generației care avea să intre în țara promisă. Dar, mai înainte, Moise are câteva cuvinte și instrucțiuni foarte clare.
1. Ce înseamnă să te temi de Domnul? Deuteronomul 31:9-13 _________________________________________________________________

Dumnezeu a plănuit cum să îi dea Legea Sa poporului Israel. El a luat toate măsurile pentru ca legile Lui să nu fie uitate. Dumnezeu este un educator în­delung răbdător. El învață și repetă, trimite profeți și îi folosește pe slujitorii Lui pentru a transmite mesajul Său. Scrierile Vechiului Testament, în mare parte, vorbesc despre strădania lui Dumnezeu de a-i învăța pe copiii Lui să urmeze calea vieții.

Observă în versetele menționate mai sus modul în care subliniază Moise cât este de important ca generațiile următoare să învețe Legea. El descrie învățarea ca pe un proces în două faze: Mai întâi, copiii vor auzi Legea și apoi vor învăța „să se teamă de Domnul, Dumnezeul [lor]” (Deuteronomul 31:13). Adică, învățarea Legii presupune că temerea de Dumnezeu nu va fi o urmare naturală a cunoașterii Legii, ci un proces. Cuvintele lui Moise sugerează că te­merea și cunoașterea de Dumnezeu sunt un proces, între ele nu există o relație imediată de cauză-efect.

De asemenea, ce înseamnă „teme-te de Dumnezeu” când oamenilor li se spune: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot su­fletul tău și cu toată puterea ta” (Deuteronomul 6:5)? Poate că putem face o comparație cu modul în care un copil îl iubește pe un tată iubitor și se teme de el – un tată care își manifestă dragostea și grija demonstrând că știe ce spu­ ne și care face ce spune! Dacă ai un astfel de tată, când greșești, vei suporta consecințele acelor greșeli. Da, noi putem și trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și, în același timp, să ne temem de El. Nu sunt două noțiuni care se contra­ zic. Cu cât învățăm mai mult despre Dumnezeu, cu atât vom ajunge să-L iubim mai mult datorită bunătății Sale. Și totuși, cu cât ajungem să cunoaștem mai mult despre Dumnezeu, cu atât îl vom putea venera și mai mult, deoarece, prin contrast, putem vedea cât de sfânt și neprihănit este El, cât de păcătoși și nelegiuiți suntem noi și cum doar datorită harului – un dar nemeritat – nu suntem nimiciți.
Cum înțelegi ce înseamnă să îl iubești pe Dumnezeu și, în același timp, să te temi de El?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.2 Să-L iubești pe Dumnezeu și să te temi de El – st3 Legea ca invatator

Despre autor
-