3.2 La sfârşitul acestor zile – st3 Fiul promis

Views


Gabriel Radu 3.2 La sfârşitul acestor zile (st3 Fiul promis)

Primul paragraf din cartea Evrei ne descoperă convingerea lui Pavel că trăia „la sfârşitul zilelor”. Scriptura foloseşte două expresii cu privire la viitor care au semnificaţii diferite. Profeţii au folosit expresia „în zilele de pe urmă” sau „în cursul vremurilor” pentru a vorbi despre viitor, în general (Deuteronomul 4:30,31; Ieremia 23:20). Profetul Daniel a folosit o altă expresie, „vremea sfârşitului”, pentru a vorbi mai specific despre ultimele zile ale istoriei pământului (Daniel 8:17; 12:4).

1. Ce a promis Dumnezeu că va face pentru poporul Său „în zilele care vor urma”? Numeri 24:14-19; Isaia 2:2,3

Numeroşi profeţi din Vechiul Testament au vestit că, în „vremurile care vor urma”, Dumnezeu va ridica un Împărat care îi va nimici pe duşmanii poporului Său (Numeri 24:14-19) şi va atrage neamurile spre Israel (Isaia 2:2,3). Pavel afirmă că aceste făgăduinţe au fost împlinite în Isus. Isus l-a învins pe Satana şi, prin vestirea Evangheliei, atrage popoarele la El (Coloseni 2:15; Ioan 12:32). Deci, în sensul acesta, „vremurile care vor urma” sau „zilele de pe urmă” au început pentru că Isus a împlinit făgăduinţele lui Dumnezeu.

Părinţii noştri spirituali au murit în credinţă. Ei au văzut şi au salutat făgăduinţele „de departe”, dar nu le-au primit. Pe de altă parte, noi am văzut împlinirea lor în Isus.

Să ne gândim o clipă la făgăduinţele lui Dumnezeu şi la Isus. Tatăl a promis că îi va învia pe copiii Lui (1 Tesaloniceni 4:15,16). Vestea minunată este că El a dat startul învierii copiilor Săi odată cu învierea lui Isus (1 Corinteni 15:20; Matei 27:51-53). De asemenea, Tatăl a făgăduit că va face toate lucrurile noi (Isaia 65:17). El a început să împlinească această promisiune prin crearea unei noi vieţi spirituale în noi (2 Corinteni 5:17; Galateni 6:15). Dumnezeu a promis că Îşi va întemeia împărăţia la sfârşit (Daniel 2:44) şi a inaugurat-o atunci când ne-a eliberat de sub puterea lui Satana şi L-a făcut pe Isus conducătorul nostru (Matei 12:28-30; Luca 10:18-20). Totuşi, acesta este doar începutul. Ceea ce Tatăl a început la prima venire a lui Isus va duce la bun sfârşit la cea de-a doua venire a Fiului.

Analizează toate făgăduinţele pe care Dumnezeu le-a împlinit în trecut. Cum ne ajută acest lucru să ne încredem în El pentru făgăduinţele care nu s-au împlinit încă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.2 La sfârşitul acestor zile – st3 Fiul promis

About The Author
-