3.2 „Este scris” – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Views


Gabriel Radu 3.2 „Este scris” (st3 Isus, apostolii şi Biblia)

Momentul în care Ioan Botezătorul L-a botezat pe Isus a marcat începutul lucrării Mântuitorului, apoi Isus a fost dus de Duhul în pustia Iudeei, unde – în cea mai slăbită condiţie, ca om – a fost ispitit de Satana.

1. Cum S-a apărat Isus împotriva ispitelor lui Satana în pustie? Ce ar trebui să învăţăm despre Biblie din această relatare? Matei 4:1-11

Când a fost ispitit prin poftă, Isus a răspuns: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu»” (Matei 4:4). El trimite la Cuvântul viu şi la sursa lui supremă, divină. În acest fel, El întăreşte autoritatea Scripturii. Când a fost ispitit cu împărăţiile şi slava acestei lumi, Domnul a răspuns: „Căci este scris: «Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-l slujeşti»” (Matei 4:10; Luca 4:8). El ne aminteşte că adevărata închinare se concentrează asupra lui Dumnezeu şi a nimănui altcuiva şi că ea înseamnă supunere faţă de Cuvântul Său. Iar când este ispitit cu dragostea de etalare şi îngâmfare, Isus răspunde: „«De asemenea, este scris… Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău»” (Matei 4:7; Luca 4:12).

La toate cele trei ispite Isus răspunde prin: „Este scris”. Adică, merge direct la Cuvântul lui Dumnezeu şi la nimic altceva pentru a Se împotrivi atacurilor şi înşelăciunilor lui Satana. Aceasta ar trebui să fie o lecţie puternică pentru noi toţi: Biblia, şi numai Biblia, este norma supremă şi temelia pentru credinţa noastră.

Da, Biblia şi numai Biblia a fost metoda lui Isus de apărare împotriva atacurilor vrăjmaşului. Isus este Dumnezeu, dar când S-a apărat împotriva lui Satana, El S-a supus doar Cuvântului lui Dumnezeu.

Nu prin păreri, nu pe baza vreunui argument elaborat, întortocheat, nu prin cuvinte de ură personală, ci prin cuvintele simple, dar profunde ale Scripturii. Pentru Hristos, Scriptura are cea mai mare autoritate şi cea mai mare putere. Astfel, lucrarea Sa începe cu aşezarea unei temelii şi continuă construind pe veridicitatea Bibliei.

Cum putem învăţa să depindem la fel de mult de Cuvântul lui Dumnezeu si să ascultăm la fel ca Isus?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.2 „Este scris” – st3 Isus, apostolii şi Biblia

Despre autor
-