3.1 Introducere in studiu – st3 Fiul promis

Views


Gabriel Radu 3.1 Introducere in studiu (st3 Fiul promis)

Imediat după ce Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu le-a promis „o sămânţă”, sau un urmaş, un Fiu care avea să-i elibereze din mâna vrăjmaşului, să recupereze moştenirea care fusese pierdută şi să împlinească scopul pentru care ei fuseseră creaţi (Geneza 3:15). Acest Fiu avea să-i reprezinte şi să-i răscumpere punându-Se în locul lor şi, în cele din urmă, nimicindu-l pe şarpe.

„Când au auzit prima dată făgăduinţa, Adam şi Eva aşteptau să se împlinească în foarte scurt timp. Ei l-au primit cu mare bucurie pe primul lor născut, sperând că el ar putea fi Eliberatorul. Dar împlinirea făgăduinţei a întârziat.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii/Viaţa lui Iisus, p. 31. Mai târziu, făgăduinţa i-a fost confirmată lui Avraam. Dumnezeu S-a jurat că Avraam urma să aibă „un urmaş”, un Fiu în care toate naţiunile de pe pământ vor fi binecuvântate (Geneza 22:16-18; Galateni 3:16). Şi acelaşi lucru a făcut cu David. Dumnezeu i-a promis că va face din urmaşul lui un fiu al Său şi că îl va pune să fie un conducător drept peste toţi împăraţii pământului (2 Samuel 7:12-14; Psalmii 89:27-29). Totuşi, ceea ce Adam şi Eva, Avraam sau David nu şi-au imaginat niciodată a fost că Fiul lor Răscumpărător va fi chiar Dumnezeu!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

3.1 Introducere in studiu – st3 Fiul promis

About The Author
-