2.7 Un gând de încheiere – st2 O criză în conducere

Views


Gabriel Radu 2.7 Un gând de încheiere (st2 O criză în conducere)

„Practicile nelegiuite deveniseră atât de dominante în toate clasele, încât cei puţini care Îi rămăseseră credincioşi lui Dumnezeu erau deseori ispitiţi să-şi piardă inima şi să dea loc descurajării şi disperării. Părea că planul lui Dumnezeu pentru Israel era pe cale să fie zădărnicit şi că poporul răzvrătit avea să sufere o soartă asemănătoare cu cea a Sodomei şi Gomorei.

În faţa unor astfel de situaţii, nu este surprinzător că Isaia s-a dat înapoi în faţa acestei răspunderi. Ştia bine că va întâmpina o împotrivire îndârjită. Când şi-a dat seama de incapacitatea sa de a face faţă situaţiei şi s-a gândit la încăpăţânarea şi necredinţa poporului pentru care avea să lucreze, sarcina lui părea fără speranţă. Să renunţe el în disperare la misiunea lui şi să-i lase pe cei din Iuda netulburaţi în idolatria lor? Dumnezeii din Ninive trebuiau să stăpânească pământul, sfidându-L pe Dumnezeul cerului?” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pp. 306-307

Rezumat: Într-un timp de nesiguranţă, când slăbiciunea conducerii umane era dureros de evidentă, lui Isaia i s-a dat o viziune măreaţă despre Conducătorul suprem al universului. Încremenit de simţământul de a nu fi omul potrivit, dar fiind curăţit şi întărit prin har, Isaia a fost gata să meargă înainte ca ambasador al lui Dumnezeu într-o lume ostilă.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ezechiel 4-10
1. Unde apare ideea zilei profetice care reprezintă un an literal?
2. Cu ce instrument neobişnuit i s-a spus profetului să-şi radă capul şi barba?
3. Ce anume nu poate să scape pe nimeni în ziua urgiei Domnului?
4. Unde apare ideea unui semn pus pe fruntea oamenilor credincioşi?

Evanghelizare, Secţiunea 11, subcapitolul „Lucrarea în marile oraşe americane”
5. Unde ar trebui ridicate aşezămintele de educaţie şi sănătate?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.7 Un gând de încheiere – st2 O criză în conducere

Despre autor
-