2.7 Un gând de încheiere – st2 Lecţia de istorie a lui Moise

Views


Gabriel Radu 2.7 Un gând de încheiere (st2 Lecţia de istorie a lui Moise)

„Potrivit imaginii biblice despre canaaniţi, oamenii aceştia erau extrem de nelegiuiţi şi nimicirea lor a reprezentat judecata lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Distrugerea canaaniţilor nu a fost nici prima, nici ultima dată când Dumnezeu a acţionat în felul acesta. Diferenţele dintre destinul canaaniţilor şi destinul omenirii (cu excepţia familiei lui Noe), aşa cum îl descrie Geneza 6-9, au constat în dimensiunea şi în mijlocul distrugerii. […]

Dumnezeu nu a intenţionat niciodată ca israeliţii să facă din herem (distrugere totală) o politică generală faţă de cei din afara lor. în mod explicit, Deuteronomul 7:1 identifică şi, astfel, delimitează popoarele-ţintă. Israeliţii nu trebuiau să acţioneze la fel împotriva arameilor, a edomiţilor, a egiptenilor sau a oricărui alt popor (cf. Deuteronomul 20:10-18). […]

Canaaniţii au avut parte de un destin cu care, în cele din urmă, toţi păcătoşii se vor confrunta: judecata lui Dumnezeu. […]

Deşi, ca popor, canaaniţii au fost ţintele judecăţii lui Dumnezeu, ei au avut înainte cel puţin patruzeci de ani de avertizare (vezi mărturia lui Rahav din Iosua 2:8-11).” – Daniel I. Block, The NIV Application Commentary: Deuteronomy (Zondervan, Grand Rapids, Mich., 2012, pp. 98-99)

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: 2 Corinteni 1-7
1. Care sunt destinatarii cărora le adresează Pavel A doua epistolă către corinteni?
2. Ce trăiri sufleteşti avea Pavel în timp ce scria această epistolă?
3. Pentru cine este acoperită „Evanghelia noastră”?
4. Ce îi ruga Pavel fierbinte pe corinteni?

Evanghelizare, Secţiunea 16, subcapitolul „Calea de intrare pentru evanghelizare”
5. Cine este pionierul pentru lucrarea Evangheliei?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.7 Un gând de încheiere – st2 Lecţia de istorie a lui Moise

About The Author
-