2.7 Un gând de încheiere – st2 Familia

Views


Gabriel Radu 2.7 Un gând de încheiere (st2 Familia)

„Taților și, de asemenea, mamelor le revine responsabilitatea atât pentru educarea timpurie a copilului, cât și pentru cea de mai târziu, iar cerința pre­ gătirii aprofundate a ambilor părinți este extrem de importantă. înainte să-și asume statutul de tată și mamă, bărbații și femeile ar trebui să se familiarizeze cu legile dezvoltării fizice…; ei ar trebui, de asemenea, să înțeleagă legile dez­voltării intelectuale și ale educației morale.” – Ellen G. White, Educație, p. 276

„Lucrarea de cooperare ar trebui să înceapă chiar cu tatăl și mama, în viața de familie. în educarea copiilor lor, ei au o responsabilitate comună, iar fap­tul de a acționa împreună ar trebui să constituie strădania lor neîntreruptă….Este puțin probabil ca părinții care dau o asemenea educație să se numere printre aceia care sunt surprinși criticându-l pe învățător. Ei simt că atât inte­resul copiilor lor, cât și dreptatea cuvenită școlii cer ca, pe cât posibil, să-l spri­jine și să-l cinstească pe acela cu care își împart responsabilitatea.” – Ibidem,p. 283

Studiu la rând: – Isaia 36-42

Evanghelizare, subcapitolul „încheierea completă a lucrării”

1. Cum au venit îmbrăcați trimișii împăratului Ezechia la prorocul Isaia?
2. Cine sunt „ca o picătură de apă din vadră și ca praful pe o cumpănă”?
3. Unde se spune că olarul își călca lutul?
4. Ce li se cere „surzilor” și „orbilor”?
5. Ce anume este chiar mai important decât boala și moartea?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.7 Un gând de încheiere – st2 Familia

Despre autor
-