2.7 Un gând de încheiere – st2 Abecedarul legământului

Views


Gabriel Radu 2.7 Un gând de încheiere (st2 Abecedarul legământului)

„Jugul care ne leagă în slujire este Legea lui Dumnezeu. Marea lege a iubirii, descoperită în Eden, proclamată pe Sinai, iar în Noul Legământ scrisă în inimă, este cea care îl uneşte pe lucrătorul omenesc cu voinţa lui Dumnezeu. Dacă am fi lăsaţi să ne urmăm pornirile, să mergem acolo unde ne duce voinţa noastră, ne-am alinia în rândurile lui Satana şi am ajunge să avem trăsăturile lui. De aceea, Dumnezeu ne conduce prin voinţa Sa, care este nobilă şi înălţătoare. El doreşte ca noi să ne îndeplinim cu răbdare şi înţelepciune toate îndatoririle slujirii. Chiar Hristos, în natura Lui omenească, a purtat jugul slujirii, zicând: «Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii Mele» (Psalmii 40:8). «M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis» (Ioan 6:38). Iubirea pentru Dumnezeu, râvna pentru slava Lui şi iubirea pentru omenirea decăzută L-au adus pe Isus pe pământ ca să sufere şi să moară. Aceasta a fost puterea care a condus viaţa Sa. El ne invită să ne însuşim acest principiu.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pp. 329-330

Rezumat: Apariţia păcatului a rupt legătura pe care Creatorul o stabilise la început cu familia omenească prin intermediul primilor noştri părinţi. Acum, Dumnezeu caută să restabilească acea relaţie de iubire prin intermediul unui legământ.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Mica 4-Naum 3
1. Unde îi cere Domnul poporului: „Răspunde-Mi!”?
2. Despre cine se spune că „vor pune mâna la gură şi îşi vor astupa urechile”?
3. Unde scrie că „Domnul cunoaşte pe cei ce se încred în El”?
4. Cum se numea „cetatea care şedea între râuri”?
Evanghelizare, Secţiunea 13, subcapitolul „Vizitele misionare”
5. Ce pot să realizeze, prin lucrarea personală, unii oameni cu talente obişnuite?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.7 Un gând de încheiere – st2 Abecedarul legământului

Despre autor
-