2.5 Să ne povestim experienţa personală – st2 Puterea mărturiei personale

Views


Gabriel Radu 2.5 Să ne povestim experienţa personală (st2 Puterea mărturiei personale)

În Faptele 26, îl găsim pe apostolul Pavel stând înaintea împăratului Agripa ca prizonier. Adresându-i-se direct, Pavel dă o mărturie personală, vorbind despre viaţa lui nu doar ca persecutor al adepţilor lui Isus, ci şi despre viaţa lui de după convertire, ca martor al lui Isus şi al făgăduinţei învierii morţilor (vers. 8).

Când Pavel s-a convertit, pe drumul spre Damasc, Domnul i-a vorbit astfel: „M-am arătat ţie ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le” (vers. 16). Împărtăşirea credinţei este întotdeauna o experienţă dinamică. Înseamnă să spunem ce a făcut Hristos pentru noi în trecut, ce face El în viaţa noastră astăzi şi ce va realiza pentru noi în viitor.

Când ne povestim experienţa personală, accentul nu va fi pus pe ce am făcut noi, ci pe ceea ce a făcut Hristos. El este Dumnezeul care ne iartă nelegiuirile, ne vindecă bolile, ne încununează cu bunătate şi îndurare şi ne satură de bunătăţi (Psalmii 103:3-5). A ne povesti experienţa înseamnă să le spunem şi altora despre harul Său minunat. Este o declaraţie despre întâlnirea noastră personală cu acest Dumnezeu al unui har atât de minunat.

6. Ce asemănări găseşti între experienţa lui Ioan şi cea a lui Pavel? 1 Ioan 1:1-3; Galateni 2:20

Deşi au avut experienţe de viaţă diferite, Ioan şi Pavel s-au întâlnit fiecare personal cu Isus. Experienţa lor cu Isus nu a avut loc într-un moment anume, în trecut, şi s-a încheiat acolo. A fost o experienţă continuă, zilnică, de bucurie în dragostea Sa şi de umblare în lumina adevărului Său.

Poate convertirea să aparţină de domeniul trecutului şi atât? Citeşte afirmaţia lui Ellen G. White despre cei care au crezut că tot ce contează este experienţa convertirii lor din trecut: „De parcă, odată ce au cunoscut ceva despre religie, nu mai au nevoie să se convertească zilnic; dar noi trebuie să ne convertim în fiecare zi, fiecare dintre noi.” – Manuscript Releases, vol. 4, p. 46

Indiferent de experienţa din trecut, chiar dacă a fost puternică sau dramatică, de ce este important să avem o relaţie cu Domnul zi de zi, să vedem bunătatea Sa, puterea Sa și faptul că El este real?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.5 Să ne povestim experienţa personală – st2 Puterea mărturiei personale

Despre autor
-