2.5 Neemia este lăsat să plece în Iuda – st2 Neemia

Views


Daniela Măgureanu & Tibi Merticariu 2.5 Neemia este lăsat să plece în Iuda (st2 Neemia)

Miercuri, 9 octombrie – Neemia este lăsat să plece în Iuda

Împăratul a trimis scrisori prin Neemia către Sanbalat Horonitul şi către Tobia Amonitul, înalţii dregători ai regiunii de dincolo de Râu, pentru ca aceştia să îl ajute pe Neemia să realizeze ce îşi propusese. Mai mult, i-a poruncit lui Asaf, păzitorul pădurii împăratului, să îi dea lui Neemia tot lemnul de care avea nevoie pentru reconstruirea cetăţii, a zidurilor şi a porţilor templului.

4. Ce ne spune Biblia despre împotrivirea cu care s-au confruntat Neemia şi evreii, în general? Neemia 2:9,10

Neemia a ajuns la Ierusalim în anul 444 î.Hr. Se pare că, peste tot pe unde încerca să facă ceva, se ivea împotrivire, iar cererea prezentată înaintea conducătorilor a dat naştere la probleme. Deşi Tobia avea nume evreiesc, care înseamnă „Dumnezeu este bun” (şi fiul lui, Iohanan, avea nume evreiesc, „Dumnezeu este milostiv”), el a slujit ca dregător pentru Amon. Ierusalimul era înconjurat de vrăjmaşi: Sanbalat, guvernatorul Samariei, la nord; Tobia, care guverna ţinutul lui Amon, la est; la sud, Gheşem Arabul (vers. 18,19) care luase Edomul şi Moabul. Este trist faptul că liderii din acea regiune l-au dispreţuit pe Neemia pentru că era preocupat de bunăstarea celor asupriţi. Cei care vor să îi intimideze pe alţii nu se bucură de binele acestora.

„Sosirea lui [Neemia] la Ierusalim, cu o escortă militară, arătând prin aceasta că venise cu o misiune importantă, a trezit invidia triburilor păgâne care locuiau aproape de cetate şi cultivaseră multă vreme vrăjmăşie împotriva iudeilor, aruncând asupra lor batjocură şi insultându-i. În fruntea acestei lucrări rele erau unii dintre conducătorii acestor triburi: Sanbalat Horonitul, Tobia, slujitorul amonit, şi Gheşem Arabul. Încă de la început, aceşti conducători au privit cu ochi critic mişcările lui Neemia şi s-au străduit, prin toate mijloacele disponibile, să-i zădărnicească planurile şi să-i împiedice lucrarea.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 635

Ce alte relatări biblice poţi găsi care arată că cei chemaţi de Dumnezeu să facă voia Sa vor întâmpina opoziţie? Prezintă răspunsul la grupă.

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/neemia/

2.5 Neemia este lăsat să plece în Iuda – st2 Neemia

Despre autor
-