2.5 Însărcinarea dată de Împărat (Isaia 6:8) – st2 O criză în conducere

Views


Gabriel Radu 2.5 Însărcinarea dată de Împărat (Isaia 6:8) (st2 O criză în conducere)

4. Care a fost răspunsul profetului la întrebarea Domnului? Isaia 6:8

După ce a fost curăţit, Isaia a răspuns imediat chemării lui Dumnezeu. În termenii Noului Testament, ar putea fi numit apostol, adică „trimis”.

Cartea lui Isaia nu începe cu descrierea chemării sale, ca alte cărţi profetice (Ieremia 1:4-10; Ezechiel 1-3). Isaia probabil că fusese deja chemat să fie profet înainte de evenimentele descrise în capitolul 6. Biblia ne arată că întâlnirea cu Divinitatea poate să-l încurajeze pe profet şi după ce şi-a început misiunea (Moise: Exodul 34; Ilie: 1 Împăraţi 19). De asemenea, în contrast cu celelalte exemple în care Dumnezeu îi spune unui om că trebuie să fie profet, în Isaia 6 profetul se oferă pentru o misiune specială. Deci Isaia 1-5 reprezintă condiţiile din momentul în care Isaia a fost chemat pentru prima dată, după care Dumnezeu dă avânt misiunii lui, încurajându-l în templu şi confirmându-i iarăşi însărcinarea lui de glas profetic al lui Dumnezeu.

5. Dumnezeu l-a încurajat pe Isaia în Templul Său. Există dovezi în alte locuri în Biblie că sanctuarul lui Dumnezeu este un loc al încurajării? Psalmii 73 (vezi vers. 17); Evrei 4:14-16; 10:19-23; Apocalipsa 5

Sanctuarul lui Dumnezeu vibrează de o putere extraordinară, dar este şi un loc în care oamenii slabi şi cu greşeli ca noi pot găsi refugiu. Putem fi liniştiţi ştiind că Dumnezeu este la lucru pentru a ne salva prin Isus Hristos, Marele nostru Preot.

Ioan L-a văzut pe Isus ca pe un miel de jertfă înjunghiat (Apocalipsa 5:6). Nu era o privelişte frumoasă. Descrierea arată că, deşi a înviat din morţi şi S-a înălţat la ceruri, Isus poartă necontenit amintirea evenimentului de la cruce. El este înălţat pentru a-i atrage pe toţi oamenii la Sine, la altarul Lui.

Ce încurajare găseşti în apropierea de tronul lui Dumnezeu, prin credinţă, în rugăciune? Cum ai găsit har şi îndurare în vreme de nevoie?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.5 Însărcinarea dată de Împărat (Isaia 6:8) – st2 O criză în conducere

About The Author
-