2.5 Hristos şi Scriptura – st2 Originea Bibliei

Views


Gabriel Radu 2.5 Hristos şi Scriptura (st2 Originea Bibliei)

5. Ce asemănări putem observa între Isus, Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup, şi Scriptură, Cuvântul scris al lui Dumnezeu? Ioan 1:14; Ioan 2:22; Ioan 8:31,32; Ioan 17:17

Există o paralelă între Cuvântul lui Dumnezeu care S-a făcut trup, Isus Hristos, şi Cuvântul scris al lui Dumnezeu, Scriptura. După cum Isus a fost conceput în mod supranatural prin Duhul Sfânt, dar născut din femeie, şi Sfânta Scriptură este de origine supranaturală, dar transmisă prin fiinţe omeneşti.

Isus Hristos S-a făcut om în timp şi spaţiu – a trăit într-un timp şi într-un loc anume. Totuşi, acest fapt nu I-a anulat divinitatea, nici nu L-a limitat la o anume perioadă istorică. El este singurul Răscumpărător pentru toţi oamenii, din toată lumea, din toate veacurile (Faptele 4:12). Sfânta Scriptură a fost dată într-un timp şi o cultură anume. Nici ea nu este condiţionată sau limitată la un timp sau un loc anume, ci se aplică tuturor oamenilor, în întreaga lume.

Când i S-a descoperit omului, Dumnezeu S-a coborât la nivelul omului. Natura umană a lui Isus avea toate limitările omeneşti şi efectele a patru mii de ani de degenerare. Cu toate acestea, El a fost fără păcat. Tot aşa, limbajul Scripturii este un limbaj omenesc, nu un limbaj „desăvârşit, supraomenesc” pe care nimeni nu îl foloseşte sau pe care nimeni nu îl poate înţelege. Deşi fiecare limbă are limitele ei, Creatorul omenirii, care este şi Creatorul limbajului, este în stare să Îşi comunice voia Sa fiinţelor omeneşti într-o manieră demnă de încredere, fără a ne induce în eroare.

Desigur, orice comparaţie are limitele ei. Isus Hristos şi Sfânta Scriptură nu sunt identici. Biblia nu este o întrupare a lui Dumnezeu – El nu este o carte. Dumnezeu în Isus Hristos S-a făcut om. Noi iubim Biblia pentru că ne închinăm Mântuitorului proclamat pe paginile ei.

Biblia este o unire divino-umană inseparabilă şi unică. Ellen G. White a văzut acest lucru foarte clar când a scris: „Dar Biblia, cu adevărurile ei date de Dumnezeu şi exprimate în limbajul oamenilor, ne prezintă o unire a divinului cu omenescul. O astfel de unire a existat în natura Domnului Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu şi Fiul omului. Acest lucru este adevărat cu privire la Biblie, tot aşa cum a fost adevărat şi cu Hristos, căci «Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi» (Ioan 1:14).” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 5

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.5 Hristos şi Scriptura – st2 Originea Bibliei

Despre autor
-