2.4 Marţi, 9 iulie – Grija pentru robi, văduve, orfani, străini

Views

Claudia Mihaila & Emanuel Grecu 2.4 Grija pentru robi, văduve, orfani, străini (st2 O lume mai buna)3. Care este mesajul lui Dumnezeu pentru poporul Israel? Exodul 23:9

Ca sclavi care tocmai fuseseră eliberaţi, israeliţii ştiau cum este să fii asuprit, exploatat şi marginalizat. Deşi îşi sărbătoreau eliberarea, Dumnezeu voia ca ei să nu cumva să uite de unde veniseră, cum se simţiseră ca sclavi şi ce făcuse El ca să îi salveze. El a instituit Pastele ca o aducere-aminte şi o ocazie de a repeta: „Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei” (Exodul 13:14).

4. De ce în îndrumările despre cum să se poarte cu cei mai necăjiţi din societatea nou-formată, li se aminteşte că şi ei fuseseră sclavi? Exodul 22:21-23

Doar ce fuseseră rostite Cele Zece Porunci şi Moise este chemat pe munte, unde Dumnezeu îi dă instrucţiuni detaliate despre cum să fie trăite aceste porunci importante în societatea israeliţilor. Chiar înainte de instrucţiunile despre construirea sanctuarului, Dumnezeu dă trei capitole de legi despre cum să se poarte, cum să fie trataţi sclavii, legi care erau în contrast izbitor cu tratamentul de care avuseseră parte mulţi dintre ei. Erau legi cu privire la fapte violente, la proprietate, legi pentru vieţuirea zilnică şi principii pentru înfiinţarea de curţi judecătoreşti care să aplice aceste legi şi să facă dreptate (Exodul 21-23).
În aceste legi era proeminentă preocuparea faţă de cetăţenii din această societate nouă, dar şi grija pentru străini şi cei mai vulnerabili. Aceştia nu trebuiau exploataţi, ci chiar aveau dreptul la hrană într-un mod în care li se respecta demnitatea, ca de exemplu dreptul de a strânge spicele care rămâneau pe câmp după seceriş. Acest comportament faţă de cei oropsiţi şi de străini nu era ceva obişnuit în lumea veche. Chiar şi astăzi unii par să uite aceste principiile morale importante referitoare la comportamentul faţă de ceilalţi.
Ce amintire din experienţa ta te face să fii mai compătimitor şi mai preocupat de suferinţa sau nedreptatea faţă de semeni?

Pentru mai multe materiale de Scoala de Sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/o-lume-mai-buna/

2.4 Marţi, 9 iulie – Grija pentru robi, văduve, orfani, străini

Despre autor
-