2.3 Rugăciunea lui Neemia – st2 Neemia

Views


Daniela Măgureanu & Tibi Merticariu 2.3 Rugăciunea lui Neemia2 (st2 Neemia)

Luni, 7 octombrie – Rugăciunea lui Neemia

2. Care sunt componentele rugăciunii lui Neemia? De ce se include şi pe el în această rugăciune în rândul celor vinovaţi? Neemia 1:5-11

1. Doamne, Tu eşti măreţ şi plin de îndurare! (Neemia 1:5)

2. Ascultă-mă! (vers. 6)

3. Mărturisirea păcatelor. (vers. 6,7)

4. Adu-Ţi aminte de făgăduinţele Tale! (vers. 8,9)

3′. Tu ne-ai răscumpărat. (vers. 10)

2′. Ascultă-mă! (vers. 1:11)

1′. Doamne, dă-mi izbândă şi trecere! (vers. 1:11).

Rugăciunea lui Neemia este frumos compusă şi vorbeşte despre măreţia lui Dumnezeu, despre păcătoşenia poporului şi se încheie cu un strigăt după ajutor. Seamănă foarte mult cu rugăciunea lui Daniel, din Daniel 9, şi este posibil ca Neemia să fi fost familiarizat cu acea rugăciune. Trebuie să menţionăm că Neemia nu începe direct cu strigătul după ajutor, ci mai întâi spune cine este Dumnezeu cu adevărat, că El este măreţ şi minunat. Neemia scoate în evidenţă şi faptul că Dumnezeu Îşi ţine legământul şi Se îndură de cei care Îl iubesc, dorind parcă să Îi amintească lui Dumnezeu că El este întotdeauna credincios şi nu poate fi altfel.

Rugăciunea are structura specială arătată mai sus; în centru este versetul 8, în care Neemia enunţă făgăduinţele lui Dumnezeu: „Adu-Ţi aminte!” Cu alte cuvinte: Doamne, adu-Ţi aminte că Tu ai spus că ne vei împrăştia dacă Îţi vom fi necredincioşi, dar ai promis şi că ne vei aduce înapoi şi vei restaura totul. Primul lucru s-a împlinit, acum este timpul să se împlinească făgăduinţa Ta, deoarece noi ne întoarcem la Tine! Lui Neemia nu i-a fost frică să ceară împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu şi să Îi reamintească de ele. Desigur, aceasta nu înseamnă că Domnul nu Îşi aminteşte de făgăduinţele Lui. Dar Lui Îi face plăcere când cerem împlinirea făgăduinţelor Sale. El doreşte să credem în ele şi să le rostim cu glas tare înaintea Lui. A rosti cu glas tare ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit ne poate întări în hotărârea de a ne încrede în aceste făgăduinţe, în special în momente în care totul pare fără speranţă.

Enunţă câteva dintre făgăduinţele lui Dumnezeu pe care le poţi cere în dreptul tău chiar acum. Este important să nu renunţăm niciodată să cerem împlinirea acestor făgăduinţe.

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/neemia/

2.3 Rugăciunea lui Neemia – st2 Neemia

Despre autor
-