2.3 Procesul inspiraţiei – st2 Originea Bibliei

Views


Gabriel Radu 2.3 Procesul inspiraţiei (st2 Originea Bibliei)

Deoarece Dumnezeu se foloseşte de limbaj pentru a le descoperi oamenilor voia Sa, revelaţia divină poate fi scrisă în cuvinte. Biblia este rezultatul descoperirii adevărului Său prin lucrarea Duhului Sfânt, care transmite şi păstrează mesajul lui Dumnezeu prin instrumente umane. Tocmai de aceea ne putem aştepta să existe acea unitate fundamentală pe care o vedem în toată Scriptura, de la Geneza la Apocalipsa (compară Geneza 3:14 cu Apocalipsa 12:17).

2. Ce ne spun următoarele versete despre inspiraţia Scripturii? 2 Petru 1:21; 2 Timotei 3:16; Deuteronomul 18:18

Toată Scriptura este de inspiraţie divină, chiar dacă nu toate pasajele ne inspiră la fel de mult sau nu toate ni se aplică nouă astăzi (de exemplu, secţiunile despre sărbătorile ebraice au fost inspirate, deşi nouă nu ni se cere să le păstrăm şi astăzi). Totuşi, trebuie să învăţăm din toată Scriptura, chiar şi din acele părţi care nu sunt uşor de citit şi de înţeles sau dacă nu ni se aplică nouă astăzi în mod specific.

De asemenea, nu tot ceea ce este scris în Biblie a fost descoperit direct sau în mod supranatural. Uneori, Dumnezeu i-a folosit pe scriitorii biblici care au cercetat cu grijă anumite lucruri sau au folosit documente existente (vezi Iosua 10:13; Luca 1:1-3) pentru a transmite solia Sa. Dar, chiar şi aşa, toată Scriptura este inspirată (2 Timotei 3:16). Tocmai de aceea Pavel afirmă că „tot” ce a fost scris a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin „răbdarea şi încurajarea date de Scripturi, să avem nădejde” (Romani 15:4, NTR).

„Biblia arată către Dumnezeu ca autor al ei; cu toate acestea, a fost scrisă de mâini omeneşti şi, în variatele stiluri ale diferitelor ei cărţi, ea prezintă caracteristicile numeroşilor ei scriitori. Adevărurile descoperite sunt toate «insuflate de Dumnezeu» (2 Timotei 3:16), cu toate acestea, sunt exprimate în cuvinte omeneşti.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 5

Astăzi sunt mulţi cercetători care neagă autoritatea divină a multor părţi din Biblie si resping chiar învăţături esenţiale – creaţiunea, exodul, învierea. Cum putem evita să ajungem în această situaţie?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.3 Procesul inspiraţiei – st2 Originea Bibliei

Despre autor
-