2.2 Suveranitatea lui Dumnezeu – st2 Din Ierusalim la Babilon

Views


Florina si Ionut Sanda 2.2 Suveranitatea lui Dumnezeu (st2 Din Ierusalim la Babilon)

Duminică, 5 ianuarie – Suveranitatea lui Dumnezeu

La prima vedere, cartea Daniel începe într-o notă sumbră, a înfrângerii, luda capitulase în faţa lui Nebucadneţar şi vasele de la templu fuseseră duse din Ierusalim în ţinutul Şinear. Cuvântul Şinear apare în Biblie în Geneza 11:2, denumind locul unde a fost ridicat Turnul Babei. Numele Şinear are o rezonanţă negativă pentru cititorii Bibliei, făcând referire la un proiect făcut pentru a-L sfida pe Dumnezeu. Deşi constructorii Turnului Babei nu au reuşit să ajungă până la cer, aparenţele sugerau că Nebucadneţar şi zeii lui – din ţinutul Şinear – avuseseră mai multă putere decât Dumnezeul lui Israel.

Totuşi primele versete din Daniel ne spun clar că înfrângerea Ierusalimului nu poate fi pusă pe seama puterii mai mari a împăratului Babilonului – cetatea a fost cucerită pentru că „Domnul a dat în mâinile lui [Nebucadneţar] pe Ioiachim, împăratul lui luda” (Daniel 1:2). Cu mult înainte, Dumnezeu spusese că, dacă poporul Său îl va uita şi va încălca legământul, El îl va trimite ca rob într-o ţară străină. Astfel, Daniel ştia că în spatele puterii militare a Babilonului, Dumnezeul cerului conducea cursul istoriei. Această viziune clară asupra suveranităţii lui Dumnezeu i-a susţinut pe aceşti tineri şi le-a dat puterea şi curajul de a înfrunta ispitele şi presiunile Imperiului Babilonian.

1. De ce a dat Dumnezeu ţara lui luda şi Ierusalimul în mâinile babilonienilor? 2 împăraţi 21:10-16; 2 împăraţi 24:18-20; Ieremia 3:13

În confruntarea cu provocările secolului XXI, noi trebuie să prindem din nou acea percepţie despre Dumnezeu atât de clar arătată în cartea Daniel. Aici vedem că Dumnezeul căruia îi slujim nu este numai forţa din spatele istoriei, prin suveranitatea Sa, ci El este cel care intervine plin de milă în viaţa poporului Său pentru a-i oferi ajutorul esenţial în timp de nevoie. Dumnezeu va face şi pentru copiii Săi din timpul sfârşitului ce a făcut pentru robii evrei, indiferent cât de multe atacuri vor veni asupra lor şi asupra credinţei lor.

Cu ce probleme te confrunţi acum în credinţa ta – din afară, din interiorul bisericii sau din cauza propriilor defecte de caracter? Cum poţi să le faci faţă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/www.7adventist.com/studiu/

2.2 Suveranitatea lui Dumnezeu – st2 Din Ierusalim la Babilon

Despre autor
-