2.2 Revelaţia divină a Bibliei – st2 Originea Bibliei

Views


Gabriel Radu 2.2 Revelaţia divină a Bibliei (st2 Originea Bibliei)

1. Ce spune Petru despre originea mesajului profetic al Scripturii? 2 Petru 1:19-21

Apostolul Petru spune că profeţii au fost insuflaţi de Duhul Sfânt în aşa măsură, încât conţinutul soliei lor era de la Dumnezeu. Nu ei au inventat mesajul. Mesajul profetic al Bibliei nu are la bază „basme meşteşugit alcătuite” (2 Petru 1:16), ci este de origine divină şi de aceea putem afirma că este adevărat şi demn de încredere. „Oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit, mânaţi de Duhul Sfânt” (vers. 21, NKJV). Dumnezeu a fost la lucru în tot procesul de revelaţie prin care le-a făcut cunoscută voia Sa oamenilor aleşi.

Comunicarea verbală directă între Dumnezeu şi anumiţi oameni este un adevăr de netăgăduit al Scripturii. Tocmai de aceea Biblia are o autoritate specială, divină, şi noi trebuie să luăm în considerare elementul divin atunci când interpretăm Scriptura. Deoarece Dumnezeul nostru sfânt este Autorul suprem, cărţile Bibliei sunt pe drept numite „Sfintele Scripturi” (Romani 1:2; 2 Timotei 3:15).

Ele au fost date şi cu scop practic – sunt de folos „ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16,17).

Noi avem nevoie de ajutorul Duhului Sfânt pentru a putea aplica în viaţa noastră ce ne-a descoperit Dumnezeu în Cuvânt. Petru spune că interpretarea Cuvântului divin descoperit al lui Dumnezeu nu ţine de părerile personale. Noi avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Duhul Sfânt pentru a-i înţelege corect sensul.

Scriptura spune: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci” (Amos 3:7). Termenii biblici pentru „revelaţie” exprimă ideea că acum este descoperit, sau dezvăluit, şi astfel este făcut cunoscut ceva ce înainte a fost ascuns. Ca oameni, noi avem nevoie de această descoperire, pentru că suntem fiinţe păcătoase, despărţiţi de Dumnezeu din cauza păcatului şi, în consecinţă, dependenţi de El pentru a afla care este voia Lui.

Uneori ne este greu să ascultăm de învăţăturile Bibliei chiar când credem în originea ei divină. Ce s-ar întâmpla dacă am ajunge să nu ne mai încredem sau să punem la îndoială originea ei divină?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.2 Revelaţia divină a Bibliei – st2 Originea Bibliei

Despre autor
-