2.2 Regele a murit! Trăiască Regele! – st2 O criză în conducere

Views


Gabriel Radu 2.2 Regele a murit! Trăiască Regele! (st2 O criză în conducere)

1. În Isaia 6:1 se vorbeşte despre moartea regelui Ozia. Ce a însemnat moartea sa, conform pasajului de mai jos? 2 Cronici 26

Există câteva perspective diferite cu privire la moartea acestui rege.

1) Deşi domnia lui Ozia a fost lungă şi prosperă, „când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l-a dus la pieire” (vers. 16). El a vrut să ardă tămâie în templu. Când preoţii l-au oprit pentru că nu avea dreptul, fiindcă nu era din familia preoţească a lui Aaron (vers. 17,18), regele s-a mâniat şi, când a respins mustrarea, Domnul l-a lovit imediat cu lepră, pe care a avut-o „până în ziua morţii şi a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din Casa Domnului” (vers. 21). Ce ironie! Isaia a avut o vedenie despre Împăratul divin curat, nemuritor, în Templul Său, chiar în anul în care regele necurat a murit!

2) Există un contrast izbitor între Ozia şi Isaia. Plin de îngâmfare, Ozia a căutat să atingă sfinţenia din mândrie şi a devenit necurat conform ritualului, de aceea a fost îndepărtat de tot ce însemna sfinţenie. Isaia a permis ca sfinţenia Domnului să ajungă la el. Cu umilinţă, el şi-a recunoscut slăbiciunea şi a tânjit după curăţia morală, pe care a primit-o (Isaia 6:5-7). La fel ca vameşul din parabola lui Isus, el a fost socotit neprihănit: „Căci oricine se înalţă va fi smerit, şi oricine se smereşte va fi înălţat” (Luca 18:14).

3) Există o asemănare uimitoare între lepra lui Ozia şi starea morală a poporului: „… nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie” (Isaia 1:6).

4) Moartea lui Ozia (aprox. 740 î.Hr.) marchează o criză majoră în conducerea lui Iuda. Moartea oricărui conducător absolut face ca ţara să fie vulnerabilă în perioada tranziţiei de putere. Dar Iuda se afla într-un pericol deosebit, pentru că Tiglat-Pileser al III-lea urcase pe tronul Asiriei în 745 î.Hr. şi era gata de război. Asirienii au devenit o putere invincibilă, care a ameninţat independenţa tuturor popoarelor din Orientul Apropiat. În acest timp de criză, Domnul l-a încurajat pe Isaia, arătându-i că El deţinea controlul.

Citeşte 2 Cronici 26:16. Cum ne confruntăm şi noi cu acelaşi pericol?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

2.2 Regele a murit! Trăiască Regele! – st2 O criză în conducere

Despre autor
-