13.5 Noul legământ şi viaţa veşnică – st13 Viaţa în noul legământ

Views


Gabriel Radu 13.5 Noul legământ şi viaţa veşnică (st13 Viaţa în noul legământ)

„Eu sunt Învierea si Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte si crede în Mine nu va muri niciodată” (Ioan 11:25,26).

Există două dimensiuni ale vieţii veşnice: Dimensiunea prezentă este cea care îi aduce credinciosului experienţa unei vieţi din belşug chiar acum (Ioan 10:10) şi care include numeroasele făgăduinţe date pentru viaţa noastră actuală.

Bineînţeles, dimensiunea viitoare priveşte viaţa veşnică – făgăduinţa învierii trupului (Ioan 5:28,29; 6:39). Deşi împlinirea ei este în viitor, acesta este evenimentul care face ca orice altceva să aibă valoare, cel care încununează toate speranţele creştinilor.

5. Ce spune Isus în versetul de astăzi? Unde se găseşte viaţa veşnică? Cum înţelegem cuvintele Lui care spun că aceia care cred în El, chiar dacă ar fi murit, vor trăi? Vezi Apocalipsa 2:11; 20:6,14; 21:8.

Cu siguranţă, toţi murim. Dar, potrivit spuselor lui Isus, moartea aceasta este doar un somn, o pauză temporară care, pentru cei care cred în El, se va încheia cu revenirea la viaţă. Când El Se va întoarce, cei morţi în Hristos se vor ridica din mormânt, iar cei vii care L-au urmat vor fi schimbaţi într-o clipire. Atât cei morţi, cât şi cei vii care sunt ai lui Hristos vor avea acelaşi trup transformat. La momentul acela, nemurirea începe pentru poporul lui Dumnezeu.

Ce bucurie imensă este să ştim că sfârşitul nostru nu este în mormânt şi că, de fapt, nu este niciun sfârşit, ci vom avea o viaţă nouă care va dura veşnic!

„Hristos S-a făcut una în trup cu noi, pentru ca noi să putem deveni una în duh cu El. În virtutea acestei uniri vom ieşi noi din morminte, nu numai ca o manifestare a puterii lui Hristos, ci datorită faptului că, prin credinţă, viaţa Lui a devenit viaţa noastră. Aceia care Îl văd pe Hristos în adevăratul Lui caracter şi-L primesc în inimă au viaţă veşnică. Hristos locuieşte în noi prin Duhul; iar Duhul lui Dumnezeu, primit în inimă prin credinţă, este începutul vieţii veşnice.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 388.

Cum putem să ne bucurăm de pe acum de binecuvântările vieţii veşnice? Cu alte cuvinte, cum lucrează făgăduinţa aceasta pentru noi acum? Scrie care sunt acele avantaje pe care ţi le oferă făgăduinţa vieţii veşnice în viaţa ta de zi cu zi. Cum ai putea împărtăşi această speranţă cu o persoană care poate a pierdut prin moarte pe cineva drag?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.5 Noul legământ şi viaţa veşnică – st13 Viaţa în noul legământ

Despre autor
-