13.5  Cartea sigilată – st13 Din ţărână la stele

Views


Gabriel Radu 13.5 Cartea sigilată (st13 Din ţărână la stele)

5. De ce trebuia pecetluită cartea lui Daniel până la vremea sfârşitului? Daniel 12:4; Ioan 14:29

La încheierea ultimei secţiuni majore din această carte (Daniel 10:1 – 2:4), profetul primeşte porunca să pecetluiască sulul până la vremea sfârşitului. în acelaşi timp, îngerul spune despre această carte că „mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte” (Daniel 12:4). Deşi unii cercetători ai cărţii lui Daniel au interpretat aceste cuvinte ca o predicţie a progresului ştiinţific, înţelegere care poate fi inclusă aici, contextul pare să indice că „mulţi o vor citi” („vor alerga încoace şi încolo”, KJV) se referă la cercetarea cărţii Daniel. într-adevăr, dacă privim înapoi în istorie, observăm că Daniel a rămas o scriere literară ascunsă timp de multe secole. Poate că în unele locuri a fost cunoscută şi studiată, dar unele învăţături-cheie şi profeţii au rămas ascunse. De exemplu, mesajul profetic legat de curăţirea sanctuarului ceresc, de judecată, de identitatea şi lucrarea cornului mic, împreună cu vremea când aveau să se împlinească aceste profeţii, nu au fost deloc clare.

Dar de la Reforma protestantă încoace, tot mai mulţi oameni au început să studieze cartea Daniel. Totuşi doar în vremea sfârşitului a fost deschisă cartea şi conţinutul ei a fost descoperit. Ellen G. White spune: „Dar, de la anul 1798, cartea lui Daniel a fost desigilată, cunoaşterea profeţiilor a crescut şi mulţi au vestit mesajul solemn al judecăţii ce se apropia.” – Tragedia veacurilor, p. 356

„La sfârşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX s-a trezit un nou interes pentru profeţiile din Daniel şi Apocalipsa în diferite locuri de pe pământ, Studierea acestor profeţii a dus la crezul larg răspândit că a doua venire a lui Hristos era aproape. Mai mulţi prezentatori din Anglia, Joseph Wolff în Orientul Mijlociu, Manuel Lacunza în America de Sud şi William Miller în Statele Unite, împreună cu mulţi alţi cercetători ai profeţiilor au declarat, pe baza studiului profeţiilor din Daniel, că a doua venire era chiar la uşi. Astăzi, această convingere a devenit forţa conducătoare din spatele unei mişcări mondiale.” – CBAZŞ, vol. 4, p. 879

Gândeşte-te la marele avantaj pe care îl avem noi astăzi de a putea să privim în urmă în istorie şi să vedem împlinirea acestor profeţii din Daniel. Cum ne ajută acest lucru să ne încredem în toate făgăduinţele lui Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.5 Cartea sigilată – st13 Din ţărână la stele

Despre autor
-