13.4 Un legământ nou şi o inimă nouă – st13 Viaţa în noul legământ

Views


Gabriel Radu 13.4 Un legământ nou şi o inimă nouă (st13 Viaţa în noul legământ)

„Aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:17-19).

Aşa cum au arătat studiile din acest trimestru, noul legământ este cel în care Domnul pune Legea în inima noastră (Ieremia 31:31-33). Nu doar Legea este acolo, ci, potrivit textului de astăzi, şi Hristos locuieşte în inimă, ceea ce desigur este logic, deoarece Hristos şi Legea sunt într-o strânsă legătură. Astfel, având Legea lui Dumnezeu în inima noastră şi pe Hristos locuind tot în ea, ajungem la o altă mare binecuvântare a legământului: o inimă nouă.

3. De ce avem nevoie de o inimă nouă? Ce schimbări se vor vedea în cei care vor avea o inimă nouă?

Citeşte din nou textul de astăzi şi observă că Pavel subliniază elementul dragostei, spunând că noi trebuie să „avem rădăcina şi temelia” în ea. Aceste cuvinte spun că dragostea trebuie să fie aceea care să ne asigure motivaţie, stabilitate şi trăinicie. Credinţa noastră nu înseamnă nimic dacă nu este ancorată în dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni (Matei 22:37-39, 1 Corinteni 13). Dar dragostea aceasta nu apare din neant. Dimpotrivă, ea vine pentru că întrezărim dragostea lui Dumnezeu pentru noi, o dragoste care „întrece orice pricepere”, aşa cum a fost manifestată în Isus. Ca urmare, viaţa noastră este schimbată, inima noastră este schimbată şi devenim oameni noi, cu gânduri, cu dorinţe şi cu ţinte noi. Dragostea aceasta este răspunsul nostru la dragostea lui Dumnezeu pentru noi, care ne schimbă inima şi ne insuflă dragoste pentru cei din jur. Probabil la aceasta se referă Pavel, cel puţin parţial, atunci când vorbeşte despre a fi plini de „toată plinătatea lui Dumnezeu”.

4. Ce legătură există între textul din Ioan 4:16 şi ceea ce a scris Pavel în Efeseni 3:17-19?

Gândeşte-te la pasajele pe care le-ai studiat astăzi. Ce poţi face pentru ca făgăduinţele conţinute în ele să se împlinească în viaţa ta? Există lucruri pe care trebuie să le schimbi si care poate te împiedică să trăieşti „plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19)?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.4 Un legământ nou şi o inimă nouă – st13 Viaţa în noul legământ

About The Author
-