13.4 Ordin de misiune – st13 Odihna supremă

Views


Gabriel Radu 13.4 Ordin de misiune (st13 Odihna supremă)

Imaginea profetică de ansamblu a istoriei nu ne permite să ne aşezăm comod şi să nu facem nimic, în timp ce evenimentele se desfăşoară – evenimente pe care chiar nu le putem controla. Adesea este posibil să existe atitudinea aceasta: „Ei bine, evenimentele finale se vor întâmpla după cum au fost prezise, aşa că, ce altceva putem face în legătura cu ele decât să le acceptăm şi să mergem mai departe? La urma urmei, ce pot eu să fac de unul singur?”

Dar nu aşa trebuie să se raporteze creştinii la lumea din jurul lor şi, mai ales, la evenimentele finale. Apocalipsa 14 ne spune că obiectivul nostru în acest moment din istorie este să le spunem celorlalţi despre judecata lui Dumnezeu şi să-i ajutăm să se pregătească pentru a doua venire a lui Isus.

4. Ce învăţăm de aici şi ce trebuie să proclamăm lumii? De ce este atât de urgentă această solie? Apocalipsa 14:6-12

Ca adventişti, noi credem că „adevărul pe care-l avem” (2 Petru 1:12; „adevărul prezent” – KJV) se găseşte îndeosebi în aceste versete la care ne referim ca fiind „solia celor trei îngeri”. Aici găsim esenţa a ceea ce este chemarea noastră în acest moment din istoria lumii.

Observăm că solia începe cu „Evanghelia veşnică”, şi anume cu vestea minunată despre moartea şi învierea lui Hristos, pe care se întemeiază singura noastră speranţă de mântuire. Mai este şi vestea că „a sosit ceasul judecăţii” (Apocalipsa 14:7), un puternic indicator care arată spre sfârşitul timpului. Apoi este şi chemarea de a ne închina „Celui ce a făcut cerul şi pământul”, în contrast cu avertizarea înfricoşătoare despre cei care, rămânând în Babilon, se închină „fiarei şi icoanei ei”. În final, ne este descris poporul lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

5. Ce spune versetul de mai jos despre lipsa odihnei, de care suferă cei care se închină fiarei şi icoanei ei? Apocalipsa 14:11

Nu există odihnă nici ziua, nici noaptea pentru cei care se închină fiarei şi icoanei ei? Deşi circulă diferite idei cu privire la ce înseamnă exact acest lucru, cu toţii am fi de acord că oamenii aceştia nu experimentează acel fel de odihnă pe care Dumnezeu îl oferă celor care Îi sunt credincioşi.

De ce crezi că prima parte a soliei celor trei îngeri este „Evanghelia veşnică”? De ce înţelegerea Evangheliei ocupă un loc central în conceptul despre odihnă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu

13.4 Ordin de misiune – st13 Odihna supremă

Despre autor
-