13.4 Fiecare răscumpărat, un misionar (Isaia 66:19-21) – st13 Renaşterea planetei Pământ

Views


Gabriel Radu 13.4 Fiecare răscumpărat, un misionar (Isaia 66:19-21) (st13 Renaşterea planetei Pământ)

6. Ce înseamnă faptul că supravieţuitorii îi vor aduce pe cei dintre neamuri ca dar Domnului? Isaia 66:19,20

Dumnezeu îi trimite pe supravieţuitorii distrugerii aduse de El la capătul pământului, la oamenii care nu ştiu nimic despre El şi ei „vor vesti slava Mea printre neamuri”. Aceasta este una dintre cele mai clare afirmaţii legate de lucrarea misionară, sau evanghelizare. Cu alte cuvinte, oamenii nu doar că vor fi atraşi de poporul evreu, dar unii evrei vor merge la alte popoare şi le vor învăţa despre adevăratul Dumnezeu – un tipar care se regăseşte foarte clar în Noul Testament. Deşi au existat iniţiative misionare şi în perioada dintre întoarcerea din exil şi vremea când a trăit Domnul Isus (Matei 23:15), primii creştini au răspândit Evanghelia cu repeziciune şi pe scară largă (Coloseni 1:23).

Aşa cum israeliţii aduceau un dar Domnului ca jertfă de mâncare în Templul Său, la fel Îi vor aduce şi misionarii un dar. Însă darul lor va consta din „toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor”. Aşa cum jertfele de mâncare erau daruri aduse lui Dumnezeu care nu erau înjunghiate, convertiţii aduşi la Domnul erau înfăţişaţi înaintea Lui ca o „jertfă vie” (Romani 12:1). Pentru noţiunea de oameni care puteau fi aduşi ca un fel de dar Domnului, vezi consacrarea leviţilor din timpuri mai vechi ca „un dar legănat din partea copiilor lui Israel, […] închinaţi astfel în slujba Domnului” (Numeri 8:11).

7. Ce înseamnă făgăduinţa lui Dumnezeu că va lua „şi dintre ei pe unii ca preoţi şi leviţi”? Isaia 66:21

Aceia „dintre ei” se referă la „fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor” din versetul precedent. Aceştia nu sunt evrei, dar pe unii dintre ei Dumnezeu i-a ales ca lideri religioşi, alături de preoţi şi leviţi. Este o schimbare revoluţionară. Până atunci, Dumnezeu îi autorizase doar pe urmaşii lui Aaron să facă slujba de preoţi, iar ca ajutoare ale lor, doar urmaşii lui Levi. Neamurile nu puteau deveni în mod literal urmaşii lui Aaron sau ai lui Levi, dar Dumnezeu putea să îi autorizeze să slujească în aceste poziţii.

Citeşte 1 Petru 2:9,10. Care este mesajul pentru noi? Ne descurcăm mai bine decât poporul ales din vechime (Exodul 19:6)?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

13.4 Fiecare răscumpărat, un misionar (Isaia 66:19-21) – st13 Renaşterea planetei Pământ

About The Author
-